جواب مرحله ۳۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معلق
افقی ۱ حیرت کردن
افقی ۲ سنگ چاقو تیزکنی
افقی ۲ ‬‫اثری از نیما یوشیج
افقی ۲ بزرگترین شهر پرو
افقی ۳ پارچه تبلیغاتی‬‫
افقی ۳ رود مرزی
افقی ۳ تازه داماد
افقی ۴ هنگام دیدن عروس می‌دهند
افقی ۴ ‬‫چهار من تبریزی
افقی ۴ از ابزار بنایی
افقی ۵ قورباغه درختی
افقی ۵ نشانی
افقی ۵ ‬‫دانه‌های هندوانه و خربزه
افقی ۵ از خانم‌ها نپرسید
افقی ۶ سرپرست
افقی ۶ ‬‫تپه
افقی ۶ مردمی
افقی ۷ شهر نیروگاه
افقی ۷ سمی کشنده
افقی ۷ نصف چیزی
افقی ۸ کاهگل
افقی ۸ صفت سرو
افقی ۸ پوست بز دباغی شده
افقی ۹ مخلوط آب‬‫ و آرد
افقی ۹ در کوهی
افقی ۹ لوس
افقی ۱۰ دهستانى از بخش نور شهرستان‬‫ آمل
افقی ۱۰ هلاک و انتقام
افقی ۱۰ نان شب مانده
افقی ۱۱ کار ناتمام
افقی ۱۱ روح‬‫
افقی ۱۱ از صفات خداوند
افقی ۱۱ همه
افقی ۱۲ بستانکار
افقی ۱۲ شکوه
افقی ۱۲ شتر مرغ‬‫آمریکایی
افقی ۱۳ چهره نقاشی شده از معصومین
افقی ۱۳ دخمه اموات‬‫ اشکانیان
افقی ۱۳ مزاح
افقی ۱۴ تیری که با کمان اندازند
افقی ۱۴ نامه نگاری
افقی ۱۴ ‬‫دستی
افقی ۱۵ اداره محاسبه جریمه‌های رانندگی
افقی ۱۵ پول کاغذی‬
عمودی ۱ قاطرچی
عمودی ۱ فیلمی ساخته بهمن فرمان آرا‬‫
عمودی ۲ زگیل
عمودی ۲ نخ بافتنی
عمودی ۲ ماه، قمر
عمودی ۳ پول چین
عمودی ۳ ریختن پول‬‫ به حساب
عمودی ۳ قاضی
عمودی ۴ آراستگی صفات
عمودی ۴ طلا
عمودی ۴ پسر زیبا و‬‫ محبوب
عمودی ۵ نام ترکی
عمودی ۵ مجموعه اشعاری مشتمل بر آداب و‬‫ اخلاق یونانیان
عمودی ۵ مبارزه تن به تن
عمودی ۶ نغمه
عمودی ۶ رفوزگی
عمودی ۶ سلاح‬‫ آرش
عمودی ۶ نت سوم
عمودی ۷ بی‌باک
عمودی ۷ سدی در مصر
عمودی ۷ پشت سر
عمودی ۸ ‬‫کمک
عمودی ۸ رودها
عمودی ۸ منطقه‌اى در عراق
عمودی ۹ یاری
عمودی ۹ درهم پیچیدن
عمودی ۹ ‬‫لاشخور
عمودی ۱۰ تکرار حرفی
عمودی ۱۰ عامل تخمیر
عمودی ۱۰ درخت انداز
عمودی ۱۰ مگر‬‫
عمودی ۱۱ مراسله
عمودی ۱۱ آراستن و زینت دادن
عمودی ۱۱ معاون هیتلر
عمودی ۱۲ شور‬‫ و غوغا
عمودی ۱۲ گیاه توخالی
عمودی ۱۲ سیخ کباب
عمودی ۱۳ قسمت اصلی گیاه
عمودی ۱۳ ‬‫مبارکی
عمودی ۱۳ پیشرفته و مدرن
عمودی ۱۴ حرارت
عمودی ۱۴ یار ایرانی پیامبر
عمودی ۱۴ ‬‫بزرگ ده
عمودی ۱۵ جهل
عمودی ۱۵ از بازیگران کمدی نامدار جهان‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar