جواب مرحله ۳۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دست کم
افقی ۱ بلندترین رشته کوه اروپا
افقی ۱ جمع مفصل
افقی ۲ عضو حزب
افقی ۲ خوش برخورد
افقی ۳ از ادویه برای خوشبو کردن غذا
افقی ۳ کارخانه مولد سخت‌افزار در کالیفرنیا
افقی ۳ بدنیا آوردن
افقی ۴ پشیمانی
افقی ۴ درخت خرما
افقی ۴ صدا
افقی ۴ سلاح انفجاری
افقی ۵ طاقت
افقی ۵ جنبیدن
افقی ۵ رییس‌جمهور شهید کشورمان
افقی ۶ بخشی از دایره
افقی ۶ کودن
افقی ۷ بالای فرنگی
افقی ۷ سفر ایل
افقی ۷ خم پارچه
افقی ۷ از بیماری‌های چشم
افقی ۸ دورویی
افقی ۸ ماه دوازدهم قمری
افقی ۸ پدیده
افقی ۹ تولید کردن
افقی ۹ جنس مذکر
افقی ۹ پول نقد
افقی ۹ حرف همراهی
افقی ۱۰ ریاضیدان سوئیسی
افقی ۱۰ دیواره موج‌شکن دریایی
افقی ۱۱ از فرزندان حضرت آدم (ع )
افقی ۱۱ کم کردن
افقی ۱۱ رنگ ناخن
افقی ۱۲ صدای برخورد دو چیز
افقی ۱۲ تیم یونانی
افقی ۱۲ عداوت
افقی ۱۲ گیج و سرگشته
افقی ۱۳ رایحه
افقی ۱۳ کارگردان رنگ خدا
افقی ۱۳ ظلمت
افقی ۱۴ سرزنش کردن
افقی ۱۴ داوری
افقی ۱۵ درجه‌ها، مرتبه‌ها
افقی ۱۵ دعوت به سکوت
افقی ۱۵ شاه فرانسوی
عمودی ۱ از گل‌ها
عمودی ۱ کوتاه
عمودی ۱ لبخند
عمودی ۲ دلبستگی خالص
عمودی ۲ محل عبور عابران
عمودی ۳ پذیرش سیاسی
عمودی ۳ شیوه‌های رفتاری هر فرد
عمودی ۳ بوی کهنگی
عمودی ۴ برش هندوانه
عمودی ۴ لقب امیران ترک
عمودی ۴ سبزی نقلی
عمودی ۴ حیله
عمودی ۵ رهبر حزب کمونیست
عمودی ۵ اذان‌گو
عمودی ۵ قرین ماجوج
عمودی ۶ نخود برشته
عمودی ۶ بخشی از الموت قزوین
عمودی ۷ اشاره دور
عمودی ۷ پرچم
عمودی ۷ هر چیز بد و زشت
عمودی ۷ گدایی
عمودی ۸ کفش
عمودی ۸ مرکز ایالت آرکانزاس آمریکا
عمودی ۸ دستی
عمودی ۹ مقابل ایستا
عمودی ۹ نشاط
عمودی ۹ از بخش‌های اوستا
عمودی ۹ پوز
عمودی ۱۰ لقب شهر مدینه
عمودی ۱۰ حقیقت و ماهیت در فلسفه قدیم
عمودی ۱۱ نیازمند
عمودی ۱۱ شب زنده‌داری
عمودی ۱۱ شتر ماده
عمودی ۱۲ وزیر باهوش امین خلیفه عباسی
عمودی ۱۲ رودی در لهستان
عمودی ۱۲ سرسرا
عمودی ۱۲ لقب امام هشتم
عمودی ۱۳ اصل هر چیز
عمودی ۱۳ نترس
عمودی ۱۳ شهری در گلستان
عمودی ۱۴ اثری از پرل اس باک
عمودی ۱۴ رقابت تحصیلی
عمودی ۱۵ بزاق
عمودی ۱۵ بی‌نشان و ناشناخته
عمودی ۱۵ جهان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz