جواب مرحله ۳۱ جدولانه ۲

آرام و بدون دغدغه
اثر جمال زاده
از بیماری های عفونی
از حروف یونانی
از گناهان کبیره
از نقوش قالی و کاشی
بازیگر فیلم شام آخر
بخل
خانه بیلاقی
روشنایی اندک
زن شرعی مرد
سری و پنهانی
لاجوردی
مرتع و چراگاه
معدن
همان چوق است
همراه فراوان
واحدی در طول

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.