جواب مرحله ۳۰۸ جدولانه ۲

میزبان
اثر الکساندر پوشکین
بسیار مهربان
تلخ عرب
تیر پیکاندار
نیکی کردن
یک دفعه
تعادل
پرورش دهنده حیوانات اصلی
ملی
مجازات شرعی
چندین قبر
آسیب و صدمه
بیماری
رودی در مازندران
از حروف الفبا
دوباره جویدن
آمادگی
پارچه معیوب
شبانگاه
برتر و دارای جذبه
شهر خراسان رضوی
راهزن
بدگویی
اهل هند
بالش نرم
پسوند شباهت
بالاپوش
نشانه مفعولی
ایجاد ترس می کند
نوعی قایق ساده
نحس
دارای هماهنگی
عدد منفی
شیوا
شنوایی
پیامک
ملایمت
رستاخیز
از غلات
دیرینه
بجز
سلاح انفجاری دستی
دلداده مجنون
ددرست و بی نقص
تا
اولین انسان
امداد رساندن
ایالت سرد آمریکا
دهان خودمانی
نوعی کبوتر
از افعال ربطی
آبزی خوراکی
ستاره
غول
شیرینی تولد
پوشاندن و اختفا
حرف زیادی
پوستین
به دنیا آمده
گاز مرداب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar