جواب مرحله ۳۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از تنبیه کردن کسی است
افقی ۱ فرزند کوه!
افقی ۲ تردید
افقی ۲ پرچم
افقی ۲ گاومیش
افقی ۳ جام معروف!
افقی ۳ پوستین
افقی ۳ پول خرد‬‫ یانکی‌ها!
افقی ۳ پدرمردگان
افقی ۴ دفع مزاحمت
افقی ۴ خاورشناس
افقی ۴ شکم خودرو!
افقی ۵ پایتخت اداری آفریقای جنوبی
افقی ۵ ضرورت داشتن‬‫
افقی ۶ بندری در شمال شرقی روسیه
افقی ۶ کاغذ یا پارچه باریک و بلند
افقی ۶ درخت تسبیح
افقی ۷ وسط
افقی ۷ گرفتن آن از داماد در گذشته‬ ‫رسم بود
افقی ۷ سر فوتبالیست!
افقی ۸ خریدن
افقی ۸ مودت
افقی ۸ صندلی راحتی
افقی ۹ ترش و شیرین
افقی ۹ جمع هزار به معنی بلبل
افقی ۹ زادگاه حضرت‬‫ ابراهیم (ع)
افقی ۱۰ از تقسیمات کشوری با جمعیتی حداقل ده هزار نفری
افقی ۱۰ توهین آمیز
افقی ۱۰ بر یکدیگر پیشی گرفتن
افقی ۱۱ نام‬‫ پسرانه وطنی
افقی ۱۱ ذره دارای بار منفی در اطراف هسته اتم
افقی ۱۲ آوا و صدا
افقی ۱۲ قصه و روایت
افقی ۱۲ صوت ندا
افقی ۱۳ مسجد تخریب شده‬‫ ایالت اوتارپرادش هند توسط هندوهای افراطی
افقی ۱۳ دستگاهی در موسیقی سنتی ایرانی
افقی ۱۳ دانه معطر
افقی ۱۳ ماه و قمر
افقی ۱۴ بایع
افقی ۱۴ سر‬‫ و رمز
افقی ۱۴ صوت نفرت!
افقی ۱۵ میوه دوسره!
افقی ۱۵ اثر جاودانه «جین وبستر»‬
عمودی ۱ تابه نان پزی
عمودی ۱ طیب
عمودی ۱ نمونه خروار!
عمودی ۱ شانس و اقبال
عمودی ۲ پیشرفته
عمودی ۲ جرم و گناه
عمودی ۲ حیله زدن
عمودی ۳ مایع دباغی
عمودی ۳ از انواع‬‫ باتری خشک
عمودی ۳ پروردگاری
عمودی ۴ جای بلند
عمودی ۴ امانت
عمودی ۴ حافظه سخت رایانه‌ای
عمودی ۵ ممارست
عمودی ۵ سوره ۳۹ قرآن کریم
عمودی ۵ پسوند یافتن‬‫
عمودی ۶ خطای ورزشی
عمودی ۶ بدبوی پرخاصیت!
عمودی ۶ پیامبر خوش الحان
عمودی ۶ علامت مفعول بی واسطه
عمودی ۷ آبادی
عمودی ۷ زمین لم‌یزرع که سطح‬‫ آن از نمک پوشیده شده باشد
عمودی ۸ تونل زیر دریایی بین انگلیس و فرانسه
عمودی ۸ ماهی سریانی
عمودی ۸ همسر حضرت ابراهیم (ع)
عمودی ۹ نوعی‬‫ سنگ آهک متخلخل تزئینی
عمودی ۹ توکل کردن
عمودی ۱۰ خرس آسمانی!
عمودی ۱۰ تقلبی
عمودی ۱۰ درس خوانده
عمودی ۱۰ همسر مرد
عمودی ۱۱ دستگاهی حزن‬‫انگیز در موسیقی سنتی ایرانی
عمودی ۱۱ لباس جنگ
عمودی ۱۱ از انواع پیوند درختان
عمودی ۱۲ فدراسیون بین‌المللی بسکتبال
عمودی ۱۲ مردگان
عمودی ۱۲ دیبای‬‫ نازک
عمودی ۱۳ عرصه مسابقات تکواندو
عمودی ۱۳ نوعی نان سنتی
عمودی ۱۳ موی مجعد!
عمودی ۱۴ خودرو و منزل هر دو دارند!
عمودی ۱۴ آسان
عمودی ۱۴ پایداری‬‫
عمودی ۱۵ گیاه مقدس زرتشتیان
عمودی ۱۵ رنگ نفرت
عمودی ۱۵ عریض
عمودی ۱۵ پایه ساختمان که از سنگ یا آجر است‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar