جواب مرحله ۳۰۴ جدولانه ۲

اثر عبدالحسین صنعتی زاده
نوعی نقش و نگار در طراحی
ابدی
وزن موسیقی
درخت انگور
عدد هندسی
شامل شدن
به من
از مناسک حج
بهشت
تظاهر
اسب کوتوله
بوی خوش
مقدار تجویز دارو
ایجاد بریدگی و زخم کردن
به نمایش گذاشتن
از عناصر گازی
رقیب
فرشته موکل بر مهر و محبت
شراب
تصویر کلی چیزی
بی مو
راب
آخرین رمق
گواه
چاقوی خوش نویس
گریختن
فرنگی
کشور اروپایی
حرف ندا
بوی ماندگی
زشت
طرف چپ
پیرو دین اسلام
منسوب به تن
هستی و وجود
مار افسانه ای
پشتیبان
نوعی بازی با مهره
نشانه مفعولی
پول نقد
درمان با مهندسی ژنتیک
هر آنچه در آن چیزی بگذارند
گمان بردن
اطراف
رنج
یک چهارم
آرایش
آدمیان
دارای تدبیر
آقا
تند
یک طرف از بدن یا بار
خوردن مایعات
رنگ
میان
چای فرنگی
آتشدان حمام
ذکر مقدمه برای بیان مطلب اصلی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar