جواب مرحله ۳۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ملخ دریایی
افقی ۱ سوره فاتحه
افقی ۲ از شهرهای استان‬‫ فارس
افقی ۲ قصه و حکایت
افقی ۲ جوان
افقی ۳ گدا و متکدی
افقی ۳ یاغی‬‫ و گردنکش
افقی ۳ آزمایش، امتحان
افقی ۴ نام قدیم کربلا
افقی ۴ من و‬‫ جنابعالی
افقی ۴ نوردهنده
افقی ۵ پوشش ستوران
افقی ۵ قشنگ و نیکو‬‫
افقی ۵ بی‌نظیر
افقی ۵ ضمیر غایب
افقی ۶ از جزایر خلیج فارس
افقی ۶ پربها‬‫
افقی ۶ پرده دریدن
افقی ۷ خانه پشت به آفتاب
افقی ۷ ماهی کنسروی
افقی ۷ ‬‫ویژه و برگزیده
افقی ۸ لباس بی‌آستر
افقی ۸ دیدنی رژه
افقی ۸ رشته‌های‬‫ نخی
افقی ۹ تاج گل
افقی ۹ مفت و مجانی
افقی ۹ به صورت عمده
افقی ۱۰ زه کمان
افقی ۱۰ پایینی
افقی ۱۰ دلداده شیرین
افقی ۱۱ موضوع و زمینه‬‫
افقی ۱۱ نشانه‌های الهی
افقی ۱۱ نوعی بیماری مزمن
افقی ۱۱ دل آزار کهنه‬‫
افقی ۱۲ مطلع و هوشیار
افقی ۱۲ پایمال شده
افقی ۱۲ تازه ساخت
افقی ۱۳ میخ ‬‫عرب
افقی ۱۳ نام پدر ابراهیم (ع)
افقی ۱۳ هویج
افقی ۱۴ کودن و نادان
افقی ۱۴ ‬‫کشور و اقلیم
افقی ۱۴ کشتی جنگی
افقی ۱۵ بیماری نرمی استخوان
افقی ۱۵ ‬‫خانه کوچک‬
عمودی ۱ از شهرهای کرمان
عمودی ۱ پرنده بزرگ و باتلاقی‬‫
عمودی ۲ اسباب
عمودی ۲ قاعده و قانون
عمودی ۲ سرزمین بلقیس
عمودی ۳ نوعی‬‫ طلاق
عمودی ۳ کلمه احترام در خطاب کسی
عمودی ۳ از شهرهای گیلان‬‫
عمودی ۴ شکل هندسی
عمودی ۴ اثر چربی
عمودی ۴ اداره‌ای در پلیس
عمودی ۵ نام ترکی
عمودی ۵ ‬‫گل رنگین کمان
عمودی ۵ غیرثابت
عمودی ۶ مردم قرآنی
عمودی ۶ امر به آمدن
عمودی ۶ ‬‫آسودگی و راحتی
عمودی ۶ عدد عنقا
عمودی ۷ ره‌آورد زمستان
عمودی ۷ پیامبری
عمودی ۷ ‬‫بیم و هراس
عمودی ۸ تکیه کردن
عمودی ۸ تکدی
عمودی ۸ واجب و ضروری‬‫
عمودی ۹ از حبوبات
عمودی ۹ دریایی در شمال اقیانوس آرام
عمودی ۹ از شهرهای‬‫ استان فارس
عمودی ۱۰ ضمیر اشاره
عمودی ۱۰ وسط و بین
عمودی ۱۰ گرفتن
عمودی ۱۰ کیسه ‬‫نگهداری دوغ
عمودی ۱۱ گیرنده امواج
عمودی ۱۱ بشر و آدمی
عمودی ۱۱ رمق آخر‬‫
عمودی ۱۲ عظمت خداوندی
عمودی ۱۲ نیمه دیوانه
عمودی ۱۲ اسرار
عمودی ۱۳ قتل سیاسی‬‫
عمودی ۱۳ شعر کوتاه ژاپنی
عمودی ۱۳ تخلص منوچهر آتشی
عمودی ۱۴ بی‌درنگ‬‫
عمودی ۱۴ به هم وصل شدن
عمودی ۱۴ جاهل و بی‌خرد
عمودی ۱۵ پایتخت تایلند
عمودی ۱۵ ‬‫شهری در مسیر تهران و دماوند که تنگه معروفی دارد‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar