جواب مرحله ۳۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مرکز ممنی در استان فارس
افقی ۱ مجری توانمند برنامه طنز قند پهلو
افقی ۲ از رشته‌های اسکی
افقی ۲ واسطه
افقی ۳ یازده
افقی ۳ مخفف سیاه
افقی ۳ حرف درد یا افسوس
افقی ۳ خواسته
افقی ۴ بازرسی
افقی ۴ ماست آبکی
افقی ۴ نصف
افقی ۵ ژاله
افقی ۵ حادثه
افقی ۵ لایه محافظ دندان
افقی ۶ صدای افسوس
افقی ۶ شهر خراسان قدیم
افقی ۶ خاک سفالگری
افقی ۶ بخیه درشت
افقی ۷ نوعی شیرینی
افقی ۷ مخزن بنزین اتومبیل
افقی ۷ تشخیص دادن
افقی ۸ آدم بسیار آگاه
افقی ۸ مدرسه ابتدایی
افقی ۹ در یک کلاس
افقی ۹ چوبه اعدام
افقی ۹ حرف انگلیسی
افقی ۱۰ سخن بی‌پرده
افقی ۱۰ غذای ساده
افقی ۱۰ میخ سرتخت یا سرگرد
افقی ۱۰ قصه شعر کودکانه عامیانه
افقی ۱۱ ظن
افقی ۱۱ سنگ آتش زنه
افقی ۱۱ نامها
افقی ۱۲ دانه خوراکی گرد دانه
افقی ۱۲ اثری از جلال آل‌احمد
افقی ۱۲ ساخت
افقی ۱۳ زیبایی و قشنگی
افقی ۱۳ خطاب نزدیک
افقی ۱۳ وقت فعالیت
افقی ۱۳ از ضمایر جمع
افقی ۱۴ رم کرد
افقی ۱۴ دارای یک مسلک
افقی ۱۵ وسیله‌ای در اتومبیل
افقی ۱۵ بازیگر فیلم «قلقلک» مسعود نوابی
عمودی ۱ پایتخت موریتانی
عمودی ۱ از گنجینه‌های مخفی شهر سانفرانسیسکو
عمودی ۲ پیل الکتریکی
عمودی ۲ نوعی نان
عمودی ۳ پایتخت ایتالیا
عمودی ۳ نوعی خواهر و برادر
عمودی ۳ ماه کارگری
عمودی ۳ ایما
عمودی ۴ تیم فوتبال ایتالیایی
عمودی ۴ اشاره به چیزی نامعلوم
عمودی ۴ نام زنانه
عمودی ۵ مخترع فرانسوی خط نابینایان
عمودی ۵ شاخ حجامت
عمودی ۵ نوک کوه
عمودی ۶ رشته شمشیربازی
عمودی ۶ نارس
عمودی ۶ کلمه پرسش
عمودی ۶ مادر لر
عمودی ۷ ماه زمستانی
عمودی ۷ ذره تجزیه‌ناپذیر
عمودی ۷ خام
عمودی ۸ پارکت
عمودی ۸ رأس‌المال
عمودی ۹ یزدان
عمودی ۹ مخفف چهار
عمودی ۹ زینت رو
عمودی ۱۰ مخالف
عمودی ۱۰ نیم صدای سگ
عمودی ۱۰ جاودان
عمودی ۱۰ همراه اسطرلاب
عمودی ۱۱ حمار
عمودی ۱۱ صورت
عمودی ۱۱ مقابل آورد
عمودی ۱۲ اهلی
عمودی ۱۲ پنهان شده
عمودی ۱۲ گروه‌های سیاسی
عمودی ۱۳ کارگردان ایتالیایی فیلم‌های «عشق در شهر» و «جاده»
عمودی ۱۳ پیشوند نفی
عمودی ۱۳ نام دیگر سوره تبت
عمودی ۱۳ نت سوم
عمودی ۱۴ اکنون
عمودی ۱۴ به پایان نرسیده
عمودی ۱۵ خردمندانه
عمودی ۱۵ شهر، در شهرستان اهواز

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar