جواب مرحله ۳۰۱ جدولانه ۲

اثر امیر عشیری
سرمایه داری
تمیز
جدار
درست دانستن
تیم فوتبال ایتالیایی
گودال
از حروف فارسی
از شهرهای استان مرکزی
فیلمی از یداله صمدی
از مواد مخدر
تظاهر
مجنون
جذب کننده
صف و رده
بسیار کوتاه
خبر
حکمت ارسطو
عسل
شکن
رایزنی
فیل ماقبل تاریخ
نابود شده
میوه نکو
زنده
شهرستانی در خراسان جنوبی
ملایمت
رنگ سبز تند
ضمیر درونی
واحدی در وزن
شرح و بیان کردن
از شهرهای مهم برزیل
سوا
خرما
چاقی
سپاه
مقابل نقد
نوعی از الیاف مصنوعی
سرازیری
صداقت و راستی
یقه
گفتگوی دوستانه
از جنس چرم
قاضی ورزشی
ویران
نهایی
پیامبران
محل دور هم جمع شدن
تهی دست
از ادات پرسش
خزنده گزنده
قابل رویت
خیزران
پرنده زیبا
واحد پول ایران
گهواره

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar