جواب مرحله ۳۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاعر حماسه سرای بزرگ ایران، صاحب کتاب‬‫ شاهنامه
افقی ۱ از حد اعتدال خارج شدن و به حد افراط رساندن
افقی ۲ روایت کننده
افقی ۲ لذیذ و خوش‌گوار
افقی ۲ زبان
افقی ۲ محل پختن نان
افقی ۳ مقابل و برابر
افقی ۳ نگهبان فرانسوی
افقی ۳ حزن و اندوه
افقی ۳ قطعه‬‫ کاغذ یا مقوا که بر آن چیزی بنویسند
افقی ۳ دلیر و پهلوان
افقی ۴ نت‬ ‫سوم
افقی ۴ آسیب و آفت
افقی ۴ لبخند زدن
افقی ۴ مار سیاه و سفید
افقی ۴ حرف‬‫ نفی
افقی ۵ سرای
افقی ۵ قومی ساکن در کوهستان های جنوب‬ ‫غربی ایران
افقی ۵ پشت سر هم و پی در پی
افقی ۵ نام
افقی ۶ سطح هر‬‫چیز
افقی ۶ اولین رصد ثبت شده در تاریخ ابر ماژلانی بزرگ توسط‬‫ این ستاره شناس مشهور ایرانی انجام شد
افقی ۶ شهری در استان‬‫ خوزستان
افقی ۷ از استان‌های کویری کشورمان
افقی ۷ نیرومند
افقی ۷ ‬‫پایتخت ایتالیا
افقی ۷ آهسته
افقی ۸ مفتوح
افقی ۸ مطلع و باخبر
افقی ۸ مدت‬‫ زمان معین
افقی ۸ سخت و دشوار
افقی ۸ سوپ ایرانی
افقی ۹ خو گرفتن‬‫
افقی ۹ نوعی انگور خشکیده
افقی ۹ چهارمن تبریز
افقی ۹ مجروح و آزرده
افقی ۹ ‬‫دورویی
افقی ۱۰ پیشانی
افقی ۱۰ توانایی
افقی ۱۰ به تنهایی
افقی ۱۰ زبانه آتش
افقی ۱۱ کنایه از خشمگین شدن
افقی ۱۱ درگاه
عمودی ۱ فرزند رستم دستان که به دست بهمن‬‫ پسر اسفندیار کشته شد
عمودی ۱ لازم و ضروری
عمودی ۲ کاشف‬‫ اسید سولفوریک
عمودی ۲ راهی غیر از راه اصلی که کوتاه‌تر باشد
عمودی ۳ دارو
عمودی ۳ جستن و جهش
عمودی ۳ میوه معطر و بهشتی
عمودی ۴ به جای‬‫ او
عمودی ۴ نام محلی نوع تمساح پوزه کوتاه که تنها نوع تمساح در‬‫ایران است و فقط ۴۰۰ عدد از آن باقی است
عمودی ۴ رمق
عمودی ۵ گیاه‬‫ گزنده
عمودی ۵ عزیز همه
عمودی ۶ تنها و بی‌نظیر
عمودی ۶ نیرو دادن
عمودی ۷ ذکر و‬‫ دعا
عمودی ۷ بزرگ‌ترین سیلوی آذربایجان شرقی در این شهر واقع ‬‫شده است
عمودی ۸ خوش و خشنود
عمودی ۸ درفش و بیرق
عمودی ۸ از رنگ‌های‬‫ اصلی
عمودی ۹ سمت و سو
عمودی ۹ حیله و تزویر
عمودی ۹ اشاره به دور
عمودی ۱۰ ‬‫مایل و خواهان
عمودی ۱۰ کمک و پشتیبان
عمودی ۱۱ جای سیر و گردش‬‫
عمودی ۱۱ در رأس اداره یا کاری قرار دارد
عمودی ۱۲ نقش هنرپیشه
عمودی ۱۲ بازار‬‫ محلی
عمودی ۱۲ نیم‌تنه آستین‌دار
عمودی ۱۳ حیوان نجیبی است
عمودی ۱۳ جنگ ‬‫و نبرد
عمودی ۱۳ شهری در ترکستان چین قدیم که مشک آهویش‬‫ معروف بود
عمودی ۱۴ مال و ثروت
عمودی ۱۴ پیر و سالخورده
عمودی ۱۵ صباغ‬‫
عمودی ۱۵ میل به غذا داشتن
عمودی ۱۶ تکرارش آوای گریه شدید است
عمودی ۱۶ ‬‫آبگیر و تالاب
عمودی ۱۷ پوستین
عمودی ۱۷ ازشهرهای گیلان
عمودی ۱۷ سیلی
عمودی ۱۸ از مصالح نقاشی
عمودی ۱۸ ظلم و جور
عمودی ۱۸ خلاص شده
عمودی ۱۹ منظره‬‫ و چشم انداز
عمودی ۱۹ رسم و روش
عمودی ۲۰ تارمی چوبی یا فلزی
عمودی ۲۰ آب‬‫ و نوشیدنی گوارا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar