جواب مرحله ۳۰۰ جدولانه ۲

قصه
از هم پاشیده شدن
بندگی
زبانی
کیسه درویشان
از ادات پرسش
فرزند پسر
نخ های افقی پارچه
رعشه
کرانه
فروشنده آب
یار پت
زندگان
فکاهی
شانه به سر
اندوهناک
تیره شدن
یک ششم چیزی
سالک
طلا
رهبر
رب النوع
راه راست رفته
ملایمت
بخشنده
رنگ سبز تند
ورزش جسم و ذهن
بی میل بودن
رخ جوش
مظهر پلیدی
چند وکیل
طغیان و قیام
ناوارد
کم
قابله
رقص برزیلی
بله بی ادبانه
برجسته و مشخص
درخت قالی
میان
نوعی امرود
برآمدن آفتاب
پرحرف
نرم و نازک
آهوبره
از درندگان
نیروی نظامی یک کشور
روز دهم محرم
پند دادن
الکی،خود بار آمده
مدعی شدن
نوعی تفنگ
رهایی از غم
تیر انداختن
صدای ریزش آب
ذره بنیادین
غذای مجردی
یاری دهنده
متن ها
وی
بدی
هندی اش معروف است
ابزار نجاری
جاده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar