جواب مرحله ۳۰۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سکه کم‌ارزش
افقی ۱ شهری در‬ ‬‫‌‬‫مجارستان
افقی ۱ گریزان‬‫
افقی ۲ بازیابی
افقی ۲ دور کردن
افقی ۲ قاتل‬‫ درخت‬‫
افقی ۳ کله
افقی ۳ شنونده
افقی ۳ توافقی عام‬‫ میان اعضای یک گروه‬‫
افقی ۴ گلخن حمام
افقی ۴ بازوهای زهری‬‫ جانور دریایی هیدر‬‫
افقی ۵ ضد پشتک
افقی ۵ جثه و اندام
افقی ۵ ‬‫کمبود آن باعث گواتر می‌شود
افقی ۵ ‬‫همسایگی‬‫
افقی ۶ شور و غوغا
افقی ۶ تازه
افقی ۶ پا به ‌پا ‬‫رفتن‬‫
افقی ۷ جهت
افقی ۷ بندر سوئد
افقی ۷ حاصل‬‫ کردن‬‫
افقی ۸ پسوند نسبت
افقی ۸ اثری‬‫ باستانی به صورت بقایای بناها‬‫ و یک حصار سنگی، دیوارهای‬‫ آجری، ساختمان‌های خشتی و‬‫ ‬‫آستانه‌های سنگی فرو افتاده در ‬‫شش کیلومتری شرق شیراز
افقی ۸ واحد مساحت‬‫
افقی ۹ مقابل خاص
افقی ۹ از القاب رستم
افقی ۹ روز‬‫
افقی ۱۰ مهم، بنیادی
افقی ۱۰ مایه حیات
افقی ۱۰ معادل فارسی اتیکت‬‫
افقی ۱۱ شیفته
افقی ۱۱ از حروف انگلیسی
افقی ۱۱ حرف ندا
افقی ۱۱ فقیر‬‫
افقی ۱۲ پزشک انگلیسی که کاربرد واقعی واکسیناسیون را کشف کرد
افقی ۱۲ لقب اروپایی‬‫
افقی ۱۳ بشر
افقی ۱۳ پیشکار
افقی ۱۳ سست، تنبل‬‫
افقی ۱۴ قالب
افقی ۱۴ نام پیامبری
افقی ۱۴ کشور چکمه‬‫
افقی ۱۵ پیر شدن
افقی ۱۵ لباس زنان هندی
افقی ۱۵ فاخته‬
عمودی ۱ فیلمی به کارگردانی فریال بهزاد (۱۳۹۰) با بازی حامد کمیلی
عمودی ۱ نوعی برگه ‬‫‌‬‫دارای ارزش مالی‬‫
عمودی ۲ شهری در خراسان شمالی
عمودی ۲ فراموشکار
عمودی ۲ پول خرد هند‬‫
عمودی ۳ طلیعه اعداد
عمودی ۳ نام گلی
عمودی ۳ اسب ناپلئون‬‫
عمودی ۴ مخفف از آن
عمودی ۴ یار عذرا
عمودی ۴ شش عرب‬‫
عمودی ۵ نهمین شهر بزرگ در اتحادیه اروپا
عمودی ۵ پیشکار
عمودی ۵ بارکش شهری‬‫
عمودی ۶ قهرمان زنجیر شده
عمودی ۶ خاک صنعتی
عمودی ۶ مفصل بین ران و ساق پا‬‫
عمودی ۷ ضمیر جمع
عمودی ۷ گاوباز
عمودی ۷ دریافتن‬‫
عمودی ۸ گوشت آذری
عمودی ۸ مرسوم نیست
عمودی ۸ عضو حیوانات‬‫
عمودی ۹ یک لحظه
عمودی ۹ ساز زهی و آرشه‌ای
عمودی ۹ ناچاری‬‫
عمودی ۱۰ گندیده
عمودی ۱۰ خودم!
عمودی ۱۰ ‬ بصیرت
عمودی ۱۱ همسایه نیوزلند
عمودی ۱۱ سفارشنامه
عمودی ۱۱ شهری در استان گیلان
عمودی ۱۲ عبادتگاه مسلمانان
عمودی ۱۲ روح و جان
عمودی ۱۲ قوچ
عمودی ۱۳ بنیانگذار ترکیه جدید
عمودی ۱۳ کاشف وراثت
عمودی ۱۳ افشاگری
عمودی ۱۴ یک چهارم
عمودی ۱۴ شهری در ژاپن
عمودی ۱۴ تپه‌ای سنگی نزدیک رودبار با آثار تاریخی
عمودی ۱۵ برابر
عمودی ۱۵ نویسنده کسب و کار خانم وارن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz