جواب مرحله ۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مربی باسابقه آرسنال
افقی ۲ هراس
افقی ۲ خرگوش
افقی ۳ حشره دانه کش
افقی ۳ از بیماری‌ها
افقی ۴ از وسایل پرواز
افقی ۴ ماه سرد
افقی ۵ واحد والیبال
افقی ۵ جانی
افقی ۶ تبار
افقی ۶ خودداری کردن
افقی ۷ سازنده ظروف مسی
افقی ۷ راه
افقی ۸ حکومت مردم بر مردم
عمودی ۱ گاه از نهاد برآید
عمودی ۱ فرکانس
عمودی ۲ از بیماری‌های مفصلی
عمودی ۳ یاخته
عمودی ۳ از اسباب‌بازی‌ها
عمودی ۴ شایسته
عمودی ۴ بی‌پرده
عمودی ۵ تعجب خانمانه
عمودی ۵ آوا
عمودی ۶ عصبی
عمودی ۶ تبرئه شده
عمودی ۷ از شهرهای استان گلستان
عمودی ۸ جاذبه
عمودی ۸ ضمیر مؤنث انگلیسی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar