جواب مرحله ۲۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مشت زنی
افقی ۱ رخت و پارچه
افقی ۱ ‬‫‌‬‫‌‬‫حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها‬‫از طریق دادگاه صالح و به موجب ...‬‫باشد‬‫
افقی ۲ بزرگترین سامانه‌ای که تاکنون به‬‫ ‫دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا‬‫شده است
افقی ۲ سوره چهارم
افقی ۲ ناگهانی‬‫
افقی ۳ مذکر
افقی ۳ در خور توانایی
افقی ۳ ‬‫پسندیده و خوب‬‫
افقی ۴ بدهی به صورت اقساطی
افقی ۴ ‬‫قرارداد معروف تاریخ‬‫
افقی ۵ از غلات
افقی ۵ سرخود و رها
افقی ۵ سطح‬‫
افقی ۵ پیامبری در کام ماهی‬‫
افقی ۶ شهری در استان خراسان شمالی‬‫
افقی ۶ یک زبان برنام ‌نویسی رایانه‌ای
افقی ۶ ‬‫موادی که در مجرای آب ته‌نشین ‬‫شود‬‫
افقی ۷ چرم پرزدار
افقی ۷ داداش
افقی ۷ صدمه‬‫
افقی ۸ کافی
افقی ۸ گیاه تاج‌الملوک
افقی ۸ ثلث‬ ‬‫عدد ‬۹
افقی ۹ رود مصر
افقی ۹ مرآت
افقی ۹ قلعه مستحکم‬‫
افقی ۱۰ وسیله‌ها
افقی ۱۰ نفس سوزناک
افقی ۱۰ پدر هندسه‬
افقی ۱۱ روبیان
افقی ۱۱ عملی شد
افقی ۱۱ موی مجعد
افقی ۱۱ جلسه‬‫
افقی ۱۲ بیوگرافی
افقی ۱۲ بی‌حرمتی‬
افقی ۱۳ خواب نیست
افقی ۱۳ چهارمین شهر بزرگ کانادا
افقی ۱۳ خشکی‬‫
افقی ۱۴ ضد زوج
افقی ۱۴ زاپاس
افقی ۱۴ از آثار بزرگ علوی‬‫
افقی ۱۵ جانور نسوز
افقی ۱۵ همراه پلو
افقی ۱۵ نام گلی‬
عمودی ۱ ‌ تنها منظومه حماسی فارسی که قهرمان آن زن است
عمودی ۱ صدای خالی شدن باد تیوپ‬‫
عمودی ۲ نابودی
عمودی ۲ واحد لیتر
عمودی ۲ عنصر شیمیایی نافلز‬‫
عمودی ۳ شهری در حومه تهران
عمودی ۳ درجه درجه
عمودی ۳ کنایه از پشیمان شدن‬‫
عمودی ۴ بیداد
عمودی ۴ انگور خشکیده
عمودی ۴ کوزه آب‬‫
عمودی ۵ نرمی، لطافت
عمودی ۵ همه کاره روستا بود
عمودی ۵ آباد و برقرار‬‫
عمودی ۶ آدامس سنتی
عمودی ۶ از حروف انگلیسی
عمودی ۶ فن، شیوه‬‫
عمودی ۷ قاتل امام هادی (ع)
عمودی ۷ اساسی
عمودی ۷ کاشف میکروب سل‬‫
عمودی ۸ گریز از روی ترس
عمودی ۸ راه سخت و پرپیچ و خم در کوه
عمودی ۸ تاب و توان‬‫
عمودی ۹ سنگریزه
عمودی ۹ فک
عمودی ۹ پوستین دوز‬‫
عمودی ۱۰ آش پختنی قبل از نوروز
عمودی ۱۰ ‬ مرگ از غصه
عمودی ۱۰ امتحان
عمودی ۱۱ گیاه چتری
عمودی ۱۱ نرمی کردن با کسی
عمودی ۱۱ ترس
عمودی ۱۲ از جمله لقب‌هایی که برای مهدی موعود (عج) ذکر شده
عمودی ۱۲ ظرفی در آزمایشگاه
عمودی ۱۲ ساکن جایی
عمودی ۱۳ شهر مقر سازمان ملل متحد
عمودی ۱۳ باجه
عمودی ۱۳ ضمیر چندنفره
عمودی ۱۴ بخشش
عمودی ۱۴ جمع نفس
عمودی ۱۴ دزدیدن
عمودی ۱۵ تازه
عمودی ۱۵ تعلل و سهل‌انگاری

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz