جواب مرحله ۲۹۲ جدولانه ۲

آزاده
آزمایشگاه
اثر اسماعیل فصیح
اثر غلامحسین ساعدی
امر از پیداکردن
انسان
بازیکن اسپانیایی یوونتوس
بالاپوش
برآمدگی در سطح چیزی
برابر شدن با هم
بیماری
بیهوشی
پایتخت کشور ساعت
پذیرش
پستی
پوشش دهنده
تسمه ایمنی خودرو
چهره و قیافه
حادثه
خطاب بی ادبانه
خوراکی از خمیر و گوشت و لپه
در شب جلوه می کند
درهم شدگی نخ و ریسمان
دست مالیدن
دلیر
رها
زمینه
سایه
سرازیری
سرپرست خانواده
شاید و گاه گاه
شبیه
شهر رازی
شکم و بطن
صداها
عدد خیطی
عضو متکگلم
فصیح و بلیغ
فیلمی از امان منطقی
گمراه و منحرف
گواه ها
گوشت فروش
ماده چسباندن
مترسک
مجسمه
مخزن الکتریسیته
مراد
مرحله و گام
مروارید یکتا
معبر رودخانه
مقوله ادبی و هنری
مودب
ناگزیر
همه را شامل میشود
کربن خالص
کشور آفریقایی
کلمه تصدیق
کنج

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar