جواب مرحله ۲۹۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سرشت
افقی ۱ مسجدی مقدس در قم
افقی ۱ سوغات گجرات
افقی ۲ گوشت مرغوب کبابی
افقی ۲ از آن واکس می‌گیرند
افقی ۲ خودداری‬ ‫از آشکار کردن مذهب از بیم جان
افقی ۳ درد و رنج
افقی ۳ برنج فروشی
افقی ۳ کم
افقی ۴ حرف همراهی عرب!
افقی ۴ جاودانگی
افقی ۴ واحد طول ‬‫سوغاتی!
افقی ۴ اسب چاپار
افقی ۵ برادر حضرت موسی (ع)
افقی ۵ بهشت
افقی ۶ بطن
افقی ۶ حرارت بدن بیمار
افقی ۶ ثریا
افقی ۶ رودخانه اروپایی
افقی ۷ طنین‬‫ صدا
افقی ۷ گیاه شیرین!
افقی ۷ بازنده شطرنجی
افقی ۸ شایسته
افقی ۸ مهمترین سبک ورزش کاراته
افقی ۹ آگاهی
افقی ۹ قوای نظامی
افقی ۹ رنگ سفید ‬‫یا سبز رنگی که روی نان و دیگر غذاهای شب مانده پدید آید
افقی ۱۰ حرف ۱۴ الفبای انگلیسی
افقی ۱۰ خوش خلق
افقی ۱۰ شخص‬‫ و فرد
افقی ۱۰ صوت شگفتی
افقی ۱۱ بی نام و نشان
افقی ۱۱ شرح واقعه
افقی ۱۲ ماده بیهوشی
افقی ۱۲ نگاه خیره!
افقی ۱۲ از نام‌آورترین تیم‌های بسکتبال ‬‫کشور که تاکنون پنج بار به قهرمانی لیگ برتر بسکتبال ایران و دو بار به قهرمانی جام باشگاه‌های بسکتبال آسیا‬‫ه‬‫ دست یافته است
افقی ۱۲ الفبای موسیقی
افقی ۱۳ قاره کهن!
افقی ۱۳ از پاپوش ها!
افقی ۱۳ حیله
افقی ۱۴ تکیه گاه
افقی ۱۴ پسوند آغشتگی
افقی ۱۴ تقلبی
افقی ۱۵ ‬‫گلو فشرده
افقی ۱۵ روبرو شدن
افقی ۱۵ مظهر شومی‬
عمودی ۱ از یاد بردن
عمودی ۱ شهری در ازبکستان که آلوی آن در ایران شهرت فراوان دارد
عمودی ۱ مغز سر
عمودی ۲ بخت
عمودی ۲ کاغذ کپیه
عمودی ۲ دریغ‬‫ خوردن
عمودی ۳ درس کشیدنی!
عمودی ۳ رفیق اداره
عمودی ۳ سراغش را از سیر نگیرید!
عمودی ۴ عید ویتنامی
عمودی ۴ یک و یک!
عمودی ۴ موی مجعد
عمودی ۴ کفش‬‫ ستور!
عمودی ۴ عنصر شیمیایی
عمودی ۵ نام پسرانه فرنگی
عمودی ۵ گیاهان مخفی‌التناسل
عمودی ۶ تبانی کردن
عمودی ۶ نهنگ دریایی
عمودی ۶ ضمیر غایب
عمودی ۷ ‬‫نام قدیم شهر تیسفون
عمودی ۷ چهارپایان
عمودی ۷ درخشندگی سطح فلزات
عمودی ۸ از قهرمانان رمان بینوایان
عمودی ۸ ستون بدن!
عمودی ۸ گل‬‫ سرخ
عمودی ۸ موج زننده
عمودی ۹ پذیرفته نشده
عمودی ۹ پیر
عمودی ۹ کابین
عمودی ۱۰ سودای ناله!
عمودی ۱۰ قرض
عمودی ۱۰ هویدا
عمودی ۱۱ تکثیر
عمودی ۱۱ پیشینه‌ها
عمودی ۱۲ ماهی‬‫ کنسروی
عمودی ۱۲ زبان گنجشک
عمودی ۱۲ قورباغه درختی
عمودی ۱۲ شهر قیام!
عمودی ۱۲ عضو صورت
عمودی ۱۳ پاکیزه شمردن
عمودی ۱۳ کلمه عربی که آخرش‬‫ حرکت ضمه دارد
عمودی ۱۳ واحد سرعت هواپیما
عمودی ۱۴ سنگ طلق
عمودی ۱۴ پسر مازنی
عمودی ۱۴ بدبختی
عمودی ۱۵ راه میان‌بر!
عمودی ۱۵ تن پوشی زنانه
عمودی ۱۵ ‬‫زدن سه گل یابیشتر توسط یک فوتبالیست دریک بازی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar