جواب مرحله ۲۸۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ انداختن چیزی
افقی ۱ کتاب هندوان
افقی ۲ گرگ در ‬‫سرزمین عرب
افقی ۲ سرنیزه
افقی ۲ مکار و حیله‌گر
افقی ۳ علم شیمی‬‫
افقی ۳ تپه‌ها
افقی ۳ دیدن به چشم
افقی ۴ برپاکردنی صیاد
افقی ۴ تصدیق ‬‫انگلیسی
افقی ۴ ترسناک
افقی ۴ پسوند شباهت
افقی ۵ قوم و طایفه
افقی ۵ ‬‫درجه پایین‌تر از سروان
افقی ۵ بازرگان
افقی ۶ کامل کردن
افقی ۶ از دنیا ‬‫رفتن
افقی ۶ چهره و صورت
افقی ۷ علی اسفندیاری
افقی ۷ از بیماریهای‬‫ چشم
افقی ۷ هر یک از آلات موسیقی
افقی ۸ نظیر
افقی ۸ نظرات و‬‫ عقاید
افقی ۸ مردم
افقی ۹ نشانه الهی
افقی ۹ پایتخت هندوستان
افقی ۹ زن‬‫ شوهر مرده
افقی ۱۰ پول ژاپن
افقی ۱۰ گنجشک
افقی ۱۰ حیوان
افقی ۱۱ زمین ‬‫خشک و بایر
افقی ۱۱ کارهای نیکو
افقی ۱۱ واحد بازی تنیس
افقی ۱۲ داروی‬‫ بی‌هوشی
افقی ۱۲ بی‌عیب و نقص
افقی ۱۲ صدای زنبور
افقی ۱۲ وسیله بازی‬‫
افقی ۱۳ گل زرد رنگ
افقی ۱۳ از انواع خط
افقی ۱۳ بنای فرسوده
افقی ۱۴ روزانه
افقی ۱۴ ‬‫کرانه‌های آسمان
افقی ۱۴ حالا و الان
افقی ۱۵ برق سنج
افقی ۱۵ نام تجاری‬‫ کلرید آمونیوم‬
عمودی ۱ نجیب و عفیف
عمودی ۱ کشور چکمه‌ای
عمودی ۲ سلطنتی‬‫
عمودی ۲ سوگند
عمودی ۲ برآمدگی پوست بر اثر سوختگی
عمودی ۳ بدل از وضو‬‫
عمودی ۳ گوجه فرنگی
عمودی ۳ سیاهی چشم
عمودی ۴ زبانی از شاخه زبان‌های‬‫ هندو ایرانی
عمودی ۴ فرمان کشتی
عمودی ۴ درخت انگور
عمودی ۴ عزم و قصد‬‫
عمودی ۵ هر یک از بخش‌های مجزای یک مجموعه
عمودی ۵ فهمیدن‬‫
عمودی ۵ شامل همه می‌شود
عمودی ۶ پروتئین گیاهی
عمودی ۶ واحد زمین‬‫
عمودی ۷ مادر ترک
عمودی ۷ میوه تابستانى
عمودی ۷ رتبه و درجه
عمودی ۸ ضبط‬‫ صوت خبرنگاری
عمودی ۸ کاملا محرمانه
عمودی ۸ جانشین کسی شدن‬‫
عمودی ۹ پشتیبان
عمودی ۹ واسطه
عمودی ۹ عیب و ننگ
عمودی ۱۰ فرشته موکل‬‫ بر مهر و محبت
عمودی ۱۰ همراه پشتک
عمودی ۱۱ گرداگرد دهان
عمودی ۱۱ ریاح‬‫
عمودی ۱۱ لطیف و ظریف
عمودی ۱۲ با... آشنا سخن آشنا بگو
عمودی ۱۲ موجود‬ ‫نامرئی
عمودی ۱۲ پیامبری
عمودی ۱۲ حیوان مرده
عمودی ۱۳ تنبان
عمودی ۱۳ دیگر و باقی‬‫ چیزی
عمودی ۱۳ کرم کدو
عمودی ۱۴ گرگ تازی
عمودی ۱۴ حیوان بدبو
عمودی ۱۴ قسم‬‫
عمودی ۱۵ اهلی و مطیع
عمودی ۱۵ از آثار نظامی گنجوی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz