جواب مرحله ۲۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پول هزینه‌های فوری
افقی ۱ دوستدار
افقی ۲ روانی
افقی ۲ نیروی زندگی
افقی ۲ ارمغان ورزش
افقی ۳ حرف هشتم لاتین
افقی ۳ ترانه خواب کودکانه
افقی ۳ «صبا ...» بازیگر سریال آینه‌های نشکن
افقی ۴ حمام تاریخی
افقی ۴ همیشه
افقی ۴ اعلامیه تبلیغاتی
افقی ۵ پهلوانان
افقی ۵ مکان
افقی ۵ مرکز ایالت تنسی آمریکا
افقی ۶ بخشی از استخرها (آبزن)
افقی ۶ طعم
افقی ۶ ریه
افقی ۶ محصول صابون
افقی ۷ درپناه
افقی ۷ تخم کتان
افقی ۷ رنگین کمان، قوس قزح
افقی ۸ دستبند
افقی ۸ طایفه‌ای از ایل بختیاری از شاخه هفت لنگ
افقی ۸ برتر
افقی ۹ حبس برای تمام عمر
افقی ۹ سرزمین، وطن
افقی ۹ کرم حشره
افقی ۱۰ یکی از دو جنس
افقی ۱۰ تازه
افقی ۱۰ عضو فعال بدن
افقی ۱۰ سند ضامن
افقی ۱۱ آش زیره
افقی ۱۱ ویتامین انعقادی
افقی ۱۱ ساز سیمی که ۴۶ سیم دارد
افقی ۱۲ طبقه هم کف بعضی از ساختمان‌ها
افقی ۱۲ فیلسوف آلمانی مولف «نقد خرد ناب»
افقی ۱۲ ناحیه صنعتی آلمان مجتمع تهیه فولاد
افقی ۱۳ متقی
افقی ۱۳ مرکز کشور استرالیا
افقی ۱۳ چوب خوشبو
افقی ۱۴ دستگاه ذخیره عکس در رایانه
افقی ۱۴ وسیله نوشتن
افقی ۱۴ واحدی در طول
افقی ۱۵ جوانمرد و بخشنده
افقی ۱۵ از برندگان نوبل شیمی ۲۰۰۹
عمودی ۱ اقداماتی برای گرفتن انتقام
عمودی ۱ نگهبانی
عمودی ۲ توت فرنگی
عمودی ۲ سحاب
عمودی ۲ جواب
عمودی ۳ باربر صبور
عمودی ۳ بی‌تجربه و ناشی
عمودی ۳ ذکاوت
عمودی ۴ جنبیدن
عمودی ۴ پاک و پاکیزه
عمودی ۴ شیمیدان سوئدی کاشف عنصر اسکاندیم
عمودی ۵ گروه مردم
عمودی ۵ دریا
عمودی ۵ نویسنده فرانسوی با نام آندره مولف دنیاهای خیالی
عمودی ۶ طالع موعود
عمودی ۶ از اهالی فدراسیون فوتبال ایران
عمودی ۶ صنم
عمودی ۶ پرنده شناگر
عمودی ۷ روزها
عمودی ۷ هدیه دادن
عمودی ۷ سبزی پیچیده
عمودی ۸ صفت شیطان
عمودی ۸ مخترع کوره ذوب آهن
عمودی ۸ ویرگول
عمودی ۹ دیوار گلی
عمودی ۹ موسسه و سازمان
عمودی ۹ لرزش و جنبش
عمودی ۱۰ ضمیر اشاره
عمودی ۱۰ مخفف آتش
عمودی ۱۰ درازترین رود جهان
عمودی ۱۰ پیامبران
عمودی ۱۱ از علائم نگارشی
عمودی ۱۱ ضمیر غایب
عمودی ۱۱ پسوند تراشنده
عمودی ۱۲ تئاتر
عمودی ۱۲ جمع وارث
عمودی ۱۲ هنر فرنگی
عمودی ۱۳ جمع مشکل
عمودی ۱۳ گروهبانی نیروی دریایی سپاه پاسداران
عمودی ۱۳ ماه سرد
عمودی ۱۴ وضعیت، چگونگی
عمودی ۱۴ شانه و دوش
عمودی ۱۴ سده‌ها
عمودی ۱۵ آهسته و کند
عمودی ۱۵ گوینده قصه و حکایات

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar