جواب مرحله ۲۸ جدولانه ۲

ابزار شکسته بندی
از همه طرف
باریک بینی
بازیگر فیلم لج و لجبازی
باطراوت
باطل گفتن
بزرگ داشتن
بی آن گنج میسر نشود
تیم فوتبال انگلیسی
حیوان خوش خواب
خوراک طیور
صنف و رده
لباس کوتاه
نیک بودن و نیکو گشتن
یکدندگی

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.