جواب مرحله ۲۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پرزور و قوی
افقی ۱ صفات و شرایط‫ قاضی طبق موازین به وسیله ... معین‬‫ می‌شود‬‫
افقی ۲ باد کشنده
افقی ۲ خوابیده
افقی ۲ روزگار،‬‫ عصر‬‫
افقی ۳ یاقوت
افقی ۳ جایگاه مرشد در گود‬ ‫زورخانه
افقی ۳ کافه یا رستوران‬‫
افقی ۴ جوش ریز
افقی ۴ عمده‌ترین محیط‬ ‬‫خدماتی اینترنت
افقی ۴ پیشوا، مقتدا
افقی ۴ ‬‫سنگینی، ثقل‬‫
افقی ۵ پنج آذری
افقی ۵ استان شمالی
افقی ۵ نام‬‫ دخترانه‬‫
افقی ۶ انس گرفته
افقی ۶ ضرباهنگ
افقی ۶ ویتامین ‬‫جدولی‬‫
افقی ۷ جانشینان
افقی ۷ نوعی بازی
افقی ۷ فریب‬‫
افقی ۸ یکی از اسباب نانوایی
افقی ۸ کمانگیر‬‫ معروف
افقی ۸ نام هیتلر‬‫
افقی ۹ بسیاری
افقی ۹ نوعی سس پرمصرف
افقی ۹ ‬‫ضد پشتک‬‫
افقی ۱۰ تنها
افقی ۱۰ شهر استان یزد
افقی ۱۰ گواهی‬‫ پایان تحصیلات‬‫
افقی ۱۱ سنگتراش
افقی ۱۱ افسردگی و دلتنگی
افقی ۱۱ گرداگرد لب و دهان‬‫
افقی ۱۲ مقام طلایی در ورزش
افقی ۱۲ گرانبها
افقی ۱۲ دیروز
افقی ۱۲ هوای متحرک‬‫
افقی ۱۳ جایز و روا
افقی ۱۳ آماس پوست از سوختگی
افقی ۱۳ سرسلسله مادها‬‫
افقی ۱۴ سبزی خوراکی و خورشتی
افقی ۱۴ واحد بوکس
افقی ۱۴ محبت‬‫
افقی ۱۵ کارآموز پزشکی
افقی ۱۵ نام دیگر مثنوی گلستان ارم اثر رضاقلی خان هدایت‬
عمودی ۱ در همه کارها باید نوبت را رعایت کرد
عمودی ۱ فرمانروایان
عمودی ۲ گردهمایی علمی
عمودی ۲ پلی در شهرستان سوادکوه
عمودی ۲ کندن گیاه هرز‬‫
عمودی ۳ خدمتکار مرد
عمودی ۳ با معنوی میانه‌ای ندارد!
عمودی ۳ شیرینی
عمودی ۴ کشور مبارک
عمودی ۴ کشوری در غرب آفریقای مرکزی
عمودی ۴ راوی
عمودی ۴ گریه بلند‬‫
عمودی ۵ جنگ تن به تن
عمودی ۵ توبره و انبان
عمودی ۵ صحنه نمایش‬‫
عمودی ۶ قلم انگلیسی
عمودی ۶ ناامنی
عمودی ۶ ته نشست آب‬‫
عمودی ۷ آخرین سوره
عمودی ۷ جعفر پناهی در این فیلم تلاش چند دختر جوان برای ورود به استادیوم‬‫ آزادی و تماشای یک مسابقه حساس فوتبال از نزدیک را روایت می‌کند
عمودی ۷ پروردگارا‬‫
عمودی ۸ آهو
عمودی ۸ عصبی
عمودی ۸ دندان‌شوی
عمودی ۹ یار
عمودی ۹ نابینا
عمودی ۹ وسیله‌ای برای ترمز در خودرو
عمودی ۱۰ نوعی قلم نوک نمدی
عمودی ۱۰ ‬‫بسیار
عمودی ۱۰ بله روسی‬
عمودی ۱۱ ابریشم خام
عمودی ۱۱ الهه آب‌های روان
عمودی ۱۱ چرک
عمودی ۱۲ جماعت، پیروان
عمودی ۱۲ شگرد
عمودی ۱۲ اقبال
عمودی ۱۲ نمد زین
عمودی ۱۳ نادرست
عمودی ۱۳ کشوری جزیره‌ای در اقیانوس آرام غربی
عمودی ۱۳ فرودگاه نظامی روسیه
عمودی ۱۴ شهر روی آب
عمودی ۱۴ از وسایل خنک‌کننده
عمودی ۱۴ جوانمرگ و نامراد
عمودی ۱۵ مخفی و پوشیده
عمودی ۱۵ نویسنده فرانسوی نامه‌های آسیای من

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz