جواب مرحله ۲۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ازانواع اوراق بهادار
افقی ۱ سخنگوی
افقی ۱ معدن
افقی ۲ دل‌آزار کهنه!
افقی ۲ متحیر
افقی ۲ گستره
افقی ۳ خودپسند
افقی ۳ گواهان
افقی ۳ پشته خاک
افقی ۳ پول سامورایی!‬‫
افقی ۴ نهی از نالیدن
افقی ۴ از پیشوندهای استمرار
افقی ۴ سپاسگزاری
افقی ۵ جایزه معتبر بین‌المللی سینمایی
افقی ۵ پیامبری
افقی ۵ حیوان نگهبان گله
افقی ۶ به‬‫هم پیوستن
افقی ۶ از مقاطع تحصیلی
افقی ۷ نت منفی!
افقی ۷ شخص و فرد
افقی ۷ کشور قذافی معدوم
افقی ۷ از انواع ویولن
افقی ۸ عزم و اراده
افقی ۸ کتاب یا مرجع‬‫ دیگری که شیوه نوشتن صحیح را آموزش می‌دهد
افقی ۸ ضمیر ملکی متصل
افقی ۹ خوشبخت‌تر
افقی ۹ طلای قلابی
افقی ۹ سست و شل
افقی ۹ نشان‬‫ مفعول
افقی ۱۰ عامل انتقال این بیماری پشه آنوفل است
افقی ۱۰ وبال
افقی ۱۱ شلوار جین
افقی ۱۱ مال و منال
افقی ۱۱ نوعی تقاطع شهری و برون شهری
افقی ۱۲ ‬‫کلیه
افقی ۱۲ پیشوندی معادل یک میلیون
افقی ۱۲ کبوتر صحرایی
افقی ۱۳ صوت درد
افقی ۱۳ از احشام
افقی ۱۳ بی‌فروغ
افقی ۱۳ رودخانه مرزی
افقی ۱۴ بیماری جذام
افقی ۱۴ ‬‫هورمون تنظیم کننده قند خون بدن
افقی ۱۴ برکت یافتن
افقی ۱۵ پله ترازو
افقی ۱۵ داخلی‌ترین پرده جداره چشم
افقی ۱۵ حمد گفتن‬
عمودی ۱ موز
عمودی ۱ نزول مطلبی بر دل انسان
عمودی ۱ شهر مدفن سلطان محمد عابد برادر امام رضا(ع) در خراسان رضوی
عمودی ۲ فروغ
عمودی ۲ سالی که‬ ‫در آنیم!
عمودی ۲ ترس و واهمه
عمودی ۳ از لبنیات
عمودی ۳ معلق کردن
عمودی ۳ راه میان‌بر!
عمودی ۴ آسیاب دستی
عمودی ۴ پرنده‌ای که بربام‌ها لانه می‌سازد
عمودی ۴ کتاب‬‫ پرخواننده خانم «زهرا حسینی»
عمودی ۴ گوشه جسم
عمودی ۵ مزه لیمویی!
عمودی ۵ تاج
عمودی ۵ اسرار
عمودی ۶ جواهرفروش
عمودی ۶ شمش طلا یا نقره
عمودی ۶ الفبای حیات
عمودی ۷ ‬‫آیین و مسلک
عمودی ۷ ظرف نگهداری قلم و قلم‌تراش و قلم زن و ... که آن را از مقوا یا کاغذهای بهم فشرده می سازند
عمودی ۷ پراکنده
عمودی ۸ روغن‬‫مالی کردن
عمودی ۸ موی گردن شیر
عمودی ۸ از انواع سموم نباتی بر اساس نوع جذب آن
عمودی ۹ طرح قدیمی دبیرستانی
عمودی ۹ از موآراها
عمودی ۹ تیم
عمودی ۱۰ نفی‬‫ تازی
عمودی ۱۰ اخطار اداری
عمودی ۱۰ چندین رساله
عمودی ۱۱ پراکندگی آرا
عمودی ۱۱ خواهان
عمودی ۱۱ صفحه الکترونیکی
عمودی ۱۲ روکش چشم
عمودی ۱۲ بیماری و مرض
عمودی ۱۲ خواننده
عمودی ۱۲ ‬‫گرداگرد دهان
عمودی ۱۳ کوه کوچک!
عمودی ۱۳ پیامبری
عمودی ۱۳ از اساطیر هندی
عمودی ۱۴ تند و فوری
عمودی ۱۴ سازی فرنگی
عمودی ۱۴ کاشف گردش خون
عمودی ۱۵ جانور عظیم‬‫الجثه دریایی
عمودی ۱۵ کشور فلاسفه
عمودی ۱۵ روح ا... لقب این پیامبر است‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar