جواب مرحله ۲۷۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ واحد اندازه‌گیرى مقدار الکتریسیته
افقی ۱ ترک بند
افقی ۲ ‬‫پروتئین گیاهى
افقی ۲ از تفاسیر شیعى قرآن به زبان فارسى تالیف‬‫ آیت الله مکارم شیرازى
افقی ۳ نمازى که به تنهایى خوانده‬ ‫شود
افقی ۳ داشتن مال و ثروت
افقی ۳ مادر حضرت اسماعیل (ع)‬‫
افقی ۴ موضوع
افقی ۴ حمله و یورش
افقی ۴ توشه
افقی ۵ ‪
افقی ۵ H‬آنکه کتاب‬‫ چاپ و منتشر مىکند
افقی ۵ دوستى و محبت
افقی ۵ تکیه بر پشتى‬‫
افقی ۶ نوعى بیمارى پوستى
افقی ۶ شرور
افقی ۶ برافروخته
افقی ۷ داستانى‬‫ نوشته بزرگ علوى
افقی ۷ انجمن بین‌المللى هواپیمایى جهان‬‫
افقی ۸ احسان
افقی ۸ صبور و بردبار
افقی ۸ پانداى کونگ‌فوکار‬‫ کارتونى
افقی ۹ جوش صورت
افقی ۹ عایق آماده‬‫ ضد رطوبت
افقی ۱۰ یکتا
افقی ۱۰ بار سفر
افقی ۱۰ پیغمبر‬‫
افقی ۱۱ نشانه جمع فارسى
افقی ۱۱ زیر پیچ و مهره
افقی ۱۱ دیرینه
افقی ۱۱ نت ششم‬‫
افقی ۱۲ دالان زیرزمینى
افقی ۱۲ هر بخش از مسابقه بوکس
افقی ۱۲ سمبل‬‫
افقی ۱۳ یکى از سه حالت ماده
افقی ۱۳ حماسى
افقی ۱۳ موسس سلسله ‬‫مغول‌هاى ایران
افقی ۱۴ اثرى به قلم ایوان تورگنیف،‬‫نویسنده روسى
افقی ۱۴ مقابل ارباب
افقی ۱۵ سوره سى و یکم‬‫ قرآن
افقی ۱۵ ثبتنام
عمودی ۱ از سبزیجات رایج زمستانى
عمودی ۱ معادل فارسى اندیکاتور‬‫
عمودی ۲ دانه‌کش بى‌آزار
عمودی ۲ فروشنده دوره گرد
عمودی ۲ بى‌ارزش‬‫
عمودی ۳ شبکه‌اى رادیویى
عمودی ۳ از وسایل خیاطى
عمودی ۳ نام سابق ‬‫سبزوار
عمودی ۴ گازى رادیواکتیو و بسیار سمى
عمودی ۴ نوعى پارچه‬‫ نرم و پرزدار
عمودی ۴ همگانى
عمودی ۵ گارى
عمودی ۵ فقیر و بى‌چیز
عمودی ۵ بله‬‫ آلمانى
عمودی ۶ گوشت آذرى
عمودی ۶ لباس مردانه عربى
عمودی ۶ سیاه‌زخم‬‫
عمودی ۷ پاکدامنى
عمودی ۷ زشت و ناپسند
عمودی ۷ سرخ مایل به قهوه‌اى‬‫
عمودی ۸ نوار حلقوى براى انتقال حرکت
عمودی ۸ لانه پرندگان‬‫
عمودی ۸ خشمگین
عمودی ۹ مشابه و یکسان
عمودی ۹ پیاده در شطرنج
عمودی ۹ ‬‫چین و چروک پوست
عمودی ۱۰ دلیل و برهان
عمودی ۱۰ دست دراز‬‫ کردن
عمودی ۱۰ دریا
عمودی ۱۱ ماهى کنسروى
عمودی ۱۱ قابله
عمودی ۱۱ طعام عروسى‬‫
عمودی ۱۲ گله چهارپایان
عمودی ۱۲ رنجیده خاطر
عمودی ۱۲ راه قابل عبور براى‬‫ چارپایان
عمودی ۱۳ رشته‌اى در موسیقى
عمودی ۱۳ غرامت
عمودی ۱۳ دعاکننده‬‫
عمودی ۱۴ باقیمانده دانه‌هاى روغنى
عمودی ۱۴ اسبابى در ورزش‬‫ پرورش اندام
عمودی ۱۴ چین و چروک پارچه
عمودی ۱۵ بى‌نظم و قاعده‬‫
عمودی ۱۵ نوعى انگور دانه‌ریز

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar