جواب مرحله ۲۷۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از وسایل تکثیر
افقی ۱ فعالیت دامنه‌دار
افقی ۱ کنده‌کاری‬‫
افقی ۲ هریک از دو طرف لشکر
افقی ۲ لطیف و ظریف
افقی ۲ خوراکی از‬‫اسفناج
افقی ۳ نوعی بیماری ویروسی کشنده
افقی ۳ بلند مرتبه
افقی ۳ وسط
افقی ۴ سر کوه
افقی ۴ جای روشنایی
افقی ۴ پوست جوز
افقی ۵ کوچک
افقی ۵ یقین در ‬‫دیدار
افقی ۵ از شهرهای آذربایجان شرقی
افقی ۶ طبل و دهل
افقی ۶ شقایق‬‫
افقی ۶ طرف و جهت
افقی ۷ بدنام و بی‌آبرو
افقی ۷ روز دهم محرم
افقی ۷ کرشمه ‬‫و عشوه
افقی ۸ نوعی سلاح آتشی
افقی ۸ راندن از خود
افقی ۸ جانوری شبیه‬‫ عنکبوت
افقی ۹ مزار و گور
افقی ۹ شهری استرالیا
افقی ۹ از شهرهای لرستان‬‫
افقی ۱۰ ورودی خانه
افقی ۱۰ کل و همگی
افقی ۱۰ خدای موسی در تورات
افقی ۱۱ ‬‫زنان بر سر کنند
افقی ۱۱ واسطه بین خریدار و فروشنده
افقی ۱۱ لخت و برهنه‬‫
افقی ۱۲ زیرین
افقی ۱۲ شغال
افقی ۱۲ بلندترین نقطه
افقی ۱۳ قشنگ و زیبا
افقی ۱۳ تیر‬‫ کوچک
افقی ۱۳ عابد و زاهد
افقی ۱۴ پارچه نخی چرکتاب
افقی ۱۴ سنگ سخت‬‫
افقی ۱۴ نویسنده
افقی ۱۵ سرای مهر و کین
افقی ۱۵ سخن‌چین
افقی ۱۵ سیاستمدار‬
عمودی ۱ کسی که فرزند ندارد
عمودی ۱ دارای سلطه و نفوذ بر دیگران
عمودی ۲ ‬‫برج ششم فلکى
عمودی ۲ کلفت و ضخیم
عمودی ۲ روا و جایز شرعی
عمودی ۳ ظرف‬ ‫سرخ کردنی
عمودی ۳ راننده
عمودی ۳ دستکاری روی عکس
عمودی ۴ زنبور عسل
عمودی ۴ ‬‫دهانه اسب
عمودی ۴ کاخی در پاریس
عمودی ۵ آرزو و چشمداشت
عمودی ۵ پیشخدمت‬ ‫رستوران
عمودی ۵ شهر فراری
عمودی ۶ پول ژاپن
عمودی ۶ سودمند
عمودی ۶ دنیا و آخرت
عمودی ۷ ‬‫از جزایر خلیج فارس
عمودی ۷ نوعی گل شیپوری
عمودی ۷ ترشرویی
عمودی ۸ ضعیف‬‫ و رنجور
عمودی ۸ بدکاران
عمودی ۸ صدا
عمودی ۹ مرد جوان قدبلند
عمودی ۹ توالی تعدادی از‬‫ اصوات در موسیقی
عمودی ۹ نام قدیم شهرکرد
عمودی ۱۰ مامور تقسیم آب در‬‫ مزارع
عمودی ۱۰ ناحیه قدیم گیلان
عمودی ۱۰ حرف ندا
عمودی ۱۱ رود فرانسه
عمودی ۱۱ بزرگ و‬‫ مهتر قوم
عمودی ۱۱ ساز چنگ
عمودی ۱۲ لارو
عمودی ۱۲ برآمدگی پوست بر اثر سوختگی
عمودی ۱۲ ‬‫خوردن عرب
عمودی ۱۳ روییدنی از زمین
عمودی ۱۳ جنگ‌افزار قدیمی
عمودی ۱۳ خاموش‬‫ و ساکت
عمودی ۱۴ کسی که چیزی را زود درک کند
عمودی ۱۴ تالار بزرگ
عمودی ۱۴ ‬‫آبادی و دهکده
عمودی ۱۵ انتقام گیرنده
عمودی ۱۵ پذیرفته شدن دعا‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz