جواب مرحله ۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوی و خصلت‌های خود را ناآگاهانه به دیگران نسبت دادن
افقی ۱ مادر
افقی ۲ نمی‌شنود
افقی ۲ هزار و صد و یازده
افقی ۳ نوع، جنس
افقی ۳ آمدن به جایی
افقی ۴ اتمام حجت
افقی ۵ غیور نامرتب
افقی ۵ از انواع غذاها
افقی ۶ تعجب خانمانه
افقی ۶ خودروی حمل مایعات
افقی ۶ نقش هنرپیشه
افقی ۷ دارای ایمنی
افقی ۷ مأمور اجرا
افقی ۸ پیرابالینی
افقی ۹ ستودن
افقی ۹ برهنه
افقی ۱۰ مانند شده
افقی ۱۰ زنی در شاهنامه
افقی ۱۱ از بستگان
افقی ۱۱ وسیله چترباز
عمودی ۱ حصار فرنگی
عمودی ۱ وسیله نقلیه هوایی
عمودی ۲ از خودروهای وطنی
عمودی ۲ کلام پرسش
عمودی ۲ بویایی
عمودی ۳ کسی که تازه به سربازی رفته
عمودی ۳ منزلت
عمودی ۴ پنکه
عمودی ۴ اثر دهخدا
عمودی ۵ تنیس‌باز اسپانیایی
عمودی ۵ باری که به منزل نمی‌رسد
عمودی ۶ ملی‌گرا
عمودی ۷ دریا
عمودی ۷ دالان
عمودی ۸ بجا آوردن
عمودی ۸ رود آرام
عمودی ۹ از پوشاک خانم‌ها
عمودی ۹ قمارباز ماهر
عمودی ۱۰ یازده
عمودی ۱۰ آشیانه پرنده
عمودی ۱۰ کشور آمریکایی
عمودی ۱۱ از خزندگان
عمودی ۱۱ سمت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz