جواب مرحله ۲۶۸ جدولانه ۲

اثر گی دو موپاسان
اصل و گوهر
اندیشه کردن
بالاتر و بهتر از کسی
بناها
بند کردن
بی سود و زیان
پسوند تصغیر
پهن و گسترده شده
پیش
تلالو و درخشش
تلخ عرب
توبه کار
چاق و بدقواره
چین و شکن
خجستگی
دشمن
ذوق و شوق
رعد
روایت کننده
زاد سفر
زمان سنج
زینتش لاک است
سخنان بیمارگونه
سرگردان
شراب
شریر
شهر زنجان
شهر کنار دریا
صدا
صید
عنوان
غالب و پیروز
غم
فلانی
فوتبالیست ایرانی
فوتبالیست پرتغالی
فیلمی با بازی امین حیایی
فیلمی با بازی سام درخشانی
گرفتگی زبان
مال بسیار
ماه سرد
ماه کامل
مغازه
من و تو
موجود نامرئی
مکان
نرده
Spoiler title
همسایه اروپایی
واحد سنگ های قیمتی
وجود
وجود دارد
کوتاه قد
یادداشت
یار پت

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.