جواب مرحله ۲۶۵ جدولانه ۲

آسیب
آهن
از یک پدر
اعلی
برهنه
بسیار بخشنده
پرونده
پسر زن از شوهر پیشین
پیامبر
پیامبر قوم یهود
پیش بردن انفرادی توپ
تاریخ نگار
تخته نقاشی
تخمین زدن
تقلید کننده
تلخ عرب
جذاب
جعبه میز
جنگ
حرف نداری
حماسی
حیوان باوفا
خراش و آسیب
خواهر
خوب شدن از بیماری
خویشی و قرابت
داخل شدن در چیزی
درخت خرما
دشواری
دلیر و گستاخ
زنده
سازگار دادن
ساکت باش
شیوه معماری قرون وسطی
طولانی
عبادتگاه مسیحیان
فشرده و له شده
فیلمی از پوران درخشنده
فیلمی با بازی ایرج قادری
فیلمی با بازی پارسا پیروزفر
قبول نشده
ماچ
متواضع
محل ورود
منفرد
مکر و فریب
نفوذ کامپیوتری
نقش هنرپیشه
نوعی عدسی
وجود داشته
کارگاه جولاهی
کذاب آخرالزمان
کشور آسیایی
کشور آفریقایی
یدک کشیدن
یکدندگی
یکی یکی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar