جواب مرحله ۲۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بیگانگان
افقی ۱ خوراکى با تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگى
افقی ۱ ‬‫طراحى اولیه
افقی ۲ آبگوشت
افقی ۲ نام قدیم مشهد
افقی ۲ براى‬‫ نشان دادن درد بر زبان مى‌آورند
افقی ۳ شیوه و روش
افقی ۳ ‬‫قومى ایرانى
افقی ۳ خداى هندو
افقی ۴ ردیف
افقی ۴ الله‌اکبر گفتن
افقی ۴ ‬‫خوردنى شیرین صبحانه
افقی ۵ اشاره به نزدیک
افقی ۵ بازگو کردن‬‫
افقی ۵ ابزارى براى سوراخ کردن
افقی ۵ از اعمال واجب براى میت‬‫
افقی ۶ آسیاب آشپزخانه
افقی ۶ قاصد، پیک
افقی ۶ ورق آهن قلع اندود‬‫شده
افقی ۷ بیمارى تیفویید
افقی ۷ پیرو دین موسى(ع)
افقی ۷ از‬‫بازى‌هاى گروهى
افقی ۸ آگاه باش
افقی ۸ دستگاهى براى پخش‬‫ صدا
افقی ۸ نویسنده فرانسوى نمایشنامه خسیس
افقی ۹ مادر‬ ‫عرب
افقی ۹ اعمال انعکاسى
افقی ۹ رمانى نوشته رضا امیرخانى‫
افقی ۱۰ هجران، فراق
افقی ۱۰ رساندن پیام یا نامه
افقی ۱۰ شهرى در ایتالیا‬
افقی ۱۱ چین و چروک پوست
افقی ۱۱ بى‌دینى
افقی ۱۱ نیست بر ... دلم‬‫ جز الف قامت یار
افقی ۱۱ دورویى
افقی ۱۲ خمیرمایه
افقی ۱۲ هدر دادن‬‫
افقی ۱۲ پراکندگى
افقی ۱۳ خوشحال
افقی ۱۳ پیغمبر
افقی ۱۳ تحریک‌کننده‬‫
افقی ۱۴ گشاده
افقی ۱۴ کتاب کهن بودا
افقی ۱۴ شهرى در سوییس‬‫
افقی ۱۵ بوى خوش
افقی ۱۵ همسخن
افقی ۱۵ نام چندتن از پادشاهان‬‫ فرانسه بود
عمودی ۱ غذاى بیمار
عمودی ۱ اثرى به قلم هوارد فاست، نویسنده‬ ‫آمریکایى
عمودی ۱ ته‌چک
عمودی ۲ ایالتى در آمریکا
عمودی ۲ مرطوب
عمودی ۲ ‬‫اهلى
عمودی ۳ آهار زده
عمودی ۳ شعر مراسم سوگوارى
عمودی ۳ رسم‌کننده‬‫
عمودی ۴ شیرینى شاخه‌اى
عمودی ۴ مسیحیان
عمودی ۴ فرزند زال و رودابه‬‫
عمودی ۵ پیش‌آمدگى جلوى ساختمان
عمودی ۵ از نزولات آسمانى‬‫
عمودی ۵ ورزش آزاد و فرنگى
عمودی ۶ دستمال بزرگ که وسایلى‬‫ را در آن مى‌پیچند
عمودی ۶ از بنادر جنوبى ایران
عمودی ۶ مقدار دود ‬‫سیگار که با یکبار مکش وارد سینه مى‌شود
عمودی ۷ غلبه‬‫ و چیرگى
عمودی ۷ بزرگتر
عمودی ۷ رود پرآب مصر
عمودی ۸ گلدسته
عمودی ۸ ‬‫کوچکترین واحد تشکیل دهنده تصویر مانیتور
عمودی ۸ رقیق‬‫
عمودی ۹ ولگرد
عمودی ۹ چوبدستى ساربان
عمودی ۹ بهبود زخم
عمودی ۱۰ دماى‬‫ غیرطبیعى بدن
عمودی ۱۰ قطار زیرزمینى
عمودی ۱۰ قوم چنگیزخان
عمودی ۱۱ در ‫كبد توليد مى‌شــود
عمودی ۱۱ پهنه دشت
عمودی ۱۱ باردار‬
عمودی ۱۲ سخنور
عمودی ۱۲ ‬‫جانور
عمودی ۱۲ مضمون
عمودی ۱۳ مشغول به کار
عمودی ۱۳ طویلترین رود‬‫ فرانسه
عمودی ۱۳ نزدیک همدان
عمودی ۱۴ دریاچه‌اى در ترکیه
عمودی ۱۴ انواع‬‫ گیاهان علفى خوراکى
عمودی ۱۴ مباشر
عمودی ۱۵ اسم مستعار دهخدا
عمودی ۱۵ ‬‫باشگاه فوتبالى در آرژانتین
عمودی ۱۵ ساز مولانا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar