جواب مرحله ۲۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از خواجه عبدالله انصاری
افقی ۱ بسامد
افقی ۲ بنیان‬ ‫نهادن
افقی ۲ اسب زرد رنگ
افقی ۲ بدنام و بی‌آبرو
افقی ۳ نیمه گرم
افقی ۳ نام‬‫ قدیم شهر مشهد
افقی ۳ جوجه تیغی
افقی ۴ پسوند شباهت
افقی ۴ اولاد‬‫
افقی ۴ رمق آخر
افقی ۴ موافق و همقدم
افقی ۵ سلطنتی
افقی ۵ سپاسگزاری
افقی ۵ ‬‫پنهانکارى
افقی ۶ قوم آتیلا
افقی ۶ زود و فوری
افقی ۶ کفش قدیمی
افقی ۷ ‬‫دستمزد
افقی ۷ نیستی و نابودی
افقی ۷ کفش روستایی
افقی ۸ دردناک
افقی ۸ ‬‫دوران پس از بیماری
افقی ۸ اسم غیراصلی
افقی ۹ تک و تنها
افقی ۹ سرمه‬‫ چشم
افقی ۹ نوعی اسباب‌بازی
افقی ۱۰ رنگ تسکین ناراحتی‌های‬‫ پوستی
افقی ۱۰ جستجو کردن
افقی ۱۰ سازمان جاسوسی آمریکا
افقی ۱۱ ‬‫پول ژاپن
افقی ۱۱ زعفران
افقی ۱۱ نرم و لطیف
افقی ۱۲ شترمرغ آمریکایی‬‫
افقی ۱۲ قیمت بازاری
افقی ۱۲ پخش و پلا
افقی ۱۲ بدن و جسم
افقی ۱۳ پسندیده
افقی ۱۳ ‬‫زیرین
افقی ۱۳ نادرست، مکار
افقی ۱۴ آباد و برقرار
افقی ۱۴ اسب بارکش
افقی ۱۴ ‬‫گیاهی دارویی
افقی ۱۵ هم‌صحبت
افقی ۱۵ فرهنگ لغت‬
عمودی ۱ مقطع دبیرستان
عمودی ۱ خالق و بوجود آورنده
عمودی ۲ ‬‫هم‌اکنون
عمودی ۲ از لوازم پخت و پز قدیمی
عمودی ۲ محروم
عمودی ۳ خرمای‬‫ نارس
عمودی ۳ آزردن
عمودی ۳ تازه و مدرن
عمودی ۴ پایتخت بوتان
عمودی ۴ شهر فراری‬‫
عمودی ۴ پدر ادریس نبی (ع)
عمودی ۴ باران ریز و تند
عمودی ۵ گرداگرد دهان‬‫
عمودی ۵ وجود ندارد
عمودی ۵ خواندن قرآن
عمودی ۶ غیرثابت
عمودی ۶ مژده و بشارت‬‫
عمودی ۶ وقت و هنگام
عمودی ۷ سالخورده و پیر
عمودی ۷ شایستگی
عمودی ۷ پیمان‬‫ اقتصادی کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی
عمودی ۸ اشاره‬‫ تاکیدی
عمودی ۸ توجه به امری
عمودی ۸ اسبى از نژاد پست
عمودی ۹ رستنی و گیاه‬‫
عمودی ۹ هجوم بردن
عمودی ۹ نغمه و آهنگ
عمودی ۱۰ سربها
عمودی ۱۰ تعجب و حیرت
عمودی ۱۰ ‬‫بلدرچین
عمودی ۱۱ کدخدا
عمودی ۱۱ جناح لشکر
عمودی ۱۱ کوچک
عمودی ۱۲ از رودهای‬‫ ایران
عمودی ۱۲ خراسان قدیم
عمودی ۱۲ کجاست
عمودی ۱۲ کشور فلاسفه
عمودی ۱۳ حیوان‬ ‫بارکش
عمودی ۱۳ گرایش به فرهنگ یونان باستان
عمودی ۱۳ پسوند شباهت‬‫
عمودی ۱۴ تازه داماد
عمودی ۱۴ میوه پرزدار
عمودی ۱۴ زمزمه کردن
عمودی ۱۵ اثری از امیر‬‫ عشیری
عمودی ۱۵ شهری در آذربایجان غربی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz