جواب مرحله ۲۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مغول
افقی ۱ برنده آلمانی نوبل ادبیات‬ ‫۱۹۹۹
افقی ۲ ذره باردار
افقی ۲ مکتب هنر برای هنر‬‫
افقی ۲ شهری در مصر‬‫
افقی ۳ پرورش دهنده
افقی ۳ یاری دهنده
افقی ۳ ‬‫حوله‬‫
افقی ۴ سکونت داشتن
افقی ۴ از حروف‬‫ مقطعه قرآن
افقی ۴ پارچه پرسوراخ!‬‫
افقی ۵ فشفشه
افقی ۵ مقابل خرید
افقی ۵ یار
افقی ۵ ‬‫بله روسی‬‫
افقی ۶ افسانه‌سرا
افقی ۶ رشک برنده
افقی ۶ جهت‬‫
افقی ۷ نیاکان
افقی ۷ مخترع لامپ
افقی ۷ سؤال‬‫
افقی ۸ عاقل دیوانه!
افقی ۸ پسوند شباهت
افقی ۸ از‬‫رسانه‌ها
افقی ۹ میل خانم باردار
افقی ۹ حد و مقدار
افقی ۹ ‬‫واحد مقاومت الکتریکی‬‫
افقی ۱۰ نانجیب
افقی ۱۰ تازگی و خرمی
افقی ۱۰ ‬‫بخشنده‬‫
افقی ۱۱ عدد یک رقمی
افقی ۱۱ بذر
افقی ۱۱ مزدبگیر‬‫
افقی ۱۱ زمینه‬‫
افقی ۱۲ کشور سانتیاگو
افقی ۱۲ لنگ می‌زند
افقی ۱۲ از گل‌ها‬‫
افقی ۱۳ اراذل
افقی ۱۳ پرنده پا بلند
افقی ۱۳ پرند‌ای کوچک‬‫
افقی ۱۴ شهر زعفران
افقی ۱۴ مفت
افقی ۱۴ تماشا‬‫
افقی ۱۵ مدافع آرسنال
افقی ۱۵ نوعی یاقوت‬
عمودی ۱ پوست دباغی شده
عمودی ۱ نوعی فیروزه شفاف‬‫
عمودی ۲ بلندترین قله
عمودی ۲ بهترین وضع
عمودی ۲ تلفظ «و»‬‫
عمودی ۳ از سازهای موسیقی
عمودی ۳ سرکرده، بزرگ
عمودی ۳ مثل و مانند‬‫
عمودی ۴ یک نوع نارنگی
عمودی ۴ جنبش خفیف
عمودی ۴ الهه جنگل‬‫
عمودی ۵ سبکی در موسیقی غربی
عمودی ۵ بهنجار
عمودی ۵ متکا‬‫
عمودی ۶ بلی در مکالمه
عمودی ۶ گل سرخ
عمودی ۶ ساخته شده از آهن
عمودی ۶ ماتیک‬‫
عمودی ۷ میل و رغبت
عمودی ۷ این گیاه اصولاً مبدأ کویری دارد و به مصرف دام می‌رسد‬‫
عمودی ۷ نوبت بازی‬‫
عمودی ۸ الهه زیبایی
عمودی ۸ رشک ورزیدن
عمودی ۸ بدکار‬‫
عمودی ۹ آتش
عمودی ۹ پشت سر
عمودی ۹ زینت دست خانم‌ها
عمودی ۱۰ چک
عمودی ۱۰ اسب سرکش‬
عمودی ۱۰ جفت
عمودی ۱۰ یازده!
عمودی ۱۱ طرز، روش
عمودی ۱۱ نجات
عمودی ۱۱ گیاه نیشکر
عمودی ۱۲ دانه‌ای تلخ‌مزه از نوع ارزن
عمودی ۱۲ قلب دوم!
عمودی ۱۲ شهری در افغانستان
عمودی ۱۳ نوعی استخدام
عمودی ۱۳ زیرزمین ژرف
عمودی ۱۳ مالیخولیا
عمودی ۱۴ ظرف
عمودی ۱۴ پرونده
عمودی ۱۴ اطاعت کردن
عمودی ۱۵ اثر ویکتور هوگو ادیب بزرگ فرانسوی
عمودی ۱۵ جارزننده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz