جواب مرحله ۲۶ جدولانه ۲

اثر جیمز جویس
ارتباط تلفنی
از نیروهای ارتش
باخته شطرنج
بیدار در شب
بیماری عفونت ریوی
پایتخت اتریش
پوست درخت خرما
جای توقف حجاج
حرف فاصله
خاضع و رها شده
رسول
شمشیر جوهر دار
نوعی حشره کش قدیمی
کوچکترین جز حافظه کامپیوتر

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.