جواب مرحله ۲۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عنوان محترمانه نظامی
افقی ۱ باغ‬‫ درختان مرکبات‬‫
افقی ۲ عضو پرکاربرد مرغ در آشپزی
افقی ۲ ‬‫شبکه فلزی که روی سقف اتومبیل‬‫ کار می‌گذارند
افقی ۲ عزا‬‫
افقی ۳ مرموزترین بیماری قرن
افقی ۳ خجالتی‬‫
افقی ۳ شهر زیارتی عراق‬‫
افقی ۴ نام مردانه
افقی ۴ وی
افقی ۴ فرود آمدن‬‫
افقی ۵ رود فرانسه
افقی ۵ پدر علم ژنتیک
افقی ۵ ‬‫خانه بزرگ
افقی ۵ گندم‬‫
افقی ۶ صدای زنگ
افقی ۶ گرد
افقی ۶ تکه‌ای پارچه‬‫ ‬‫که دربردارنده یک نماد، نشان‌واره،‬‫‬‫شعار، یا پیامی دیگر است‬‫
افقی ۷ سوا
افقی ۷ درخور توجه و بسیار‬‫ چشمگیر
افقی ۷ در آرزوی فرزند‬‫
افقی ۸ شهری در استان کرمان
افقی ۸ همان‬‫ یاسمن است
افقی ۸ منسوب به آخرت‬‫
افقی ۹ نقد کننده
افقی ۹ نوعی ماده سفیدکننده‬‫
افقی ۹ خداحافظی خارجی‬‫
افقی ۱۰ سخنان بیمارگونه
افقی ۱۰ نمایان،‬‫ هویدا
افقی ۱۰ تباه و گندیده‬‫
افقی ۱۱ بخیه‌ای که خیاط بر جامه زند
افقی ۱۱ اقبال
افقی ۱۱ غریبه نیست
افقی ۱۱ گل بتونه‬‫
افقی ۱۲ حافظه جانبی رایانه
افقی ۱۲ ضربه سر
افقی ۱۲ هنر هفتم‬‫
افقی ۱۳ واگیری
افقی ۱۳ امر به ماندن
افقی ۱۳ آشیانه‬‫
افقی ۱۴ معمولاً جهت توزیع بار پیچ و مهره‌ها استفاده می‌شود
افقی ۱۴ اثر تاریخی ارومیه
افقی ۱۴ ‬‫وسنی‬‫
افقی ۱۵ عنصر یا ماده‌ای که در حالت عادی عایق باشد ولی با افزودن مقداری ناخالصی‬‫ ‬‫قابلیت هدایت الکتریکی را پیدا کند
افقی ۱۵ مذهب‬
عمودی ۱ کل، همگی
عمودی ۱ بازیگر مشهور هالیوود که با چند جایزه اسکار و شش جایزه گلدن گلوب‬ ‫در کارنامه حرفه‌ای خود، به آفریدن شخصیت‌های عصبی مزاج و بعضاً شرور شهرت دارد‬‫
عمودی ۲ یار ویس
عمودی ۲ کشاورز
عمودی ۲ اندیشه و نظر‬‫
عمودی ۳ گوشه، پهلو
عمودی ۳ دلبر
عمودی ۳ جد پیامبر اکرم(ص)‬‫
عمودی ۴ تمدنی خاک شده
عمودی ۴ دوستی، علاقه
عمودی ۴ شکل هندسی‬‫
عمودی ۵ خرمای پخته
عمودی ۵ مرکز استان کردستان
عمودی ۵ از ظروف آزمایشگاهی‬‫
عمودی ۶ آسیب
عمودی ۶ مخفف دیگر
عمودی ۶ پدر
عمودی ۶ چاشنی ادویه‌دار‬‫
عمودی ۷ طبیعی
عمودی ۷ زیان
عمودی ۷ قیمت‬‫
عمودی ۸ شرف و ناموس
عمودی ۸ بیزار
عمودی ۸ یکنواخت‬‫
عمودی ۹ شرکت اتومبیل‌سازی فرانسوی
عمودی ۹ دربانی کعبه
عمودی ۹ پنجمین شهر پرجمعیت ترکیه‬‫
عمودی ۱۰ یکی از ضمایر شخصی‬ پیوسته
عمودی ۱۰ امپراتور روم
عمودی ۱۰ پاافزار
عمودی ۱۰ بزرگ‌منشی
عمودی ۱۱ قیصر
عمودی ۱۱ عطرمایه
عمودی ۱۱ خودآرایی
عمودی ۱۲ آسمانی
عمودی ۱۲ واحد سیگار
عمودی ۱۲ گدا
عمودی ۱۳ فکر و درنگ
عمودی ۱۳ موسیقیدان عصر ساسانی
عمودی ۱۳ نهی کننده
عمودی ۱۴ ماده شیمیایی بی‌هوش کننده
عمودی ۱۴ گوشه‌گیری
عمودی ۱۴ طبق اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ... است
عمودی ۱۵ یکی از مکاتب ادبی و هنری که از پیشگامان آن شارل بودلر را می‌توان نام برد
عمودی ۱۵ عالم الهی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz