جواب مرحله ۲۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قبیله‌ای ا زسرخپوستان آمریکای شمالی
افقی ۱ فرمان بردن
افقی ۱ از ضمایر مفعولی
افقی ۲ طبیب مخصوص دربار فرعون
افقی ۲ از اشکال‬‫ هندسی
افقی ۲ مارکی سوئیسی برای ساعت
افقی ۳ تکرارش راه رفتن بدون تعادل است
افقی ۳ پرتوهای نور پس از عبور از این نوع عدسی‬‫ از هم دور می شوند
افقی ۳ کوچه بی خروجی!
افقی ۴ رودخانه‌ای در حوزه آبریز خزر
افقی ۴ سرپرست
افقی ۴ چراگاه
افقی ۵ سه کیلوگرم
افقی ۵ هوو
افقی ۵ ‬‫آتش سوزی
افقی ۵ خطای ورزشی
افقی ۶ جلبک
افقی ۶ الگو
افقی ۶ گوساله‌ای طلایی که موجب گمراهی بنی‌اسرائیل شد
افقی ۷ نوعی پارچه ‬‫ضخیم پرزدار
افقی ۷ طریقه
افقی ۷ محکم و استوار
افقی ۸ نیم‌سال تحصیلی
افقی ۸ آنچه خاطره کسی را زنده نگهدارد
افقی ۸ عامل تکثیر قارچ‌ها‬‫
افقی ۹ روایتگر
افقی ۹ تیز
افقی ۹ گنج‌دار معروف!
افقی ۱۰ الهه خورشید ایران باستان
افقی ۱۰ گمان
افقی ۱۰ بدبوی پرخاصیت
افقی ۱۱ گشاده
افقی ۱۱ قرص دردبر
افقی ۱۱ ‬‫شتر تندرو
افقی ۱۱ مروارید درشت
افقی ۱۲ دیوسیرت
افقی ۱۲ گاز نیتروژن
افقی ۱۲ توانایی
افقی ۱۳ نویسنده هندی «خانه و جهان» ترجمه زهرا ناتل‬‫ خانلری
افقی ۱۳ اسناد
افقی ۱۳ نومیدی
افقی ۱۴ نخست
افقی ۱۴ بیماری پوستی
افقی ۱۴ عناصر گروه هفتم جدول تناوبی
افقی ۱۵ از سبزی‌های خوردن
افقی ۱۵ به‬‫ پایان رسنده
افقی ۱۵ سنین‬
عمودی ۱ جعبه حاوی بالشتک آغشته به جوهر که مهر را در آن می زنند
عمودی ۱ دریچه فنری حساس به حرارت در موتور خودرو
عمودی ۲ ‬‫درشت اندام
عمودی ۲ آینه‌ها است و جمع مرات
عمودی ۲ زادگاه حضرت ابراهیم (ع)
عمودی ۳ پرنورتر
عمودی ۳ قلاده چوبی اسب
عمودی ۳ صبحدم
عمودی ۴ شایعه
عمودی ۴ ظرف‬‫ سفالی آب
عمودی ۴ دسته حروفی قرآنی با خاصیت ادغام ،قلب به میم و اخفا
عمودی ۵ به یکباره
عمودی ۵ غیرعمدی
عمودی ۵ دربند و گرفتار
عمودی ۶ آسیاب‬‫ خانگی!
عمودی ۶ از اسباب بازی پارکی
عمودی ۶ عدد رمز
عمودی ۶ شکم‌بند طبی
عمودی ۷ از زیراندازها
عمودی ۷ داخل
عمودی ۷ بازنده شطرنجی
عمودی ۸ نام دخترانه وطنی
عمودی ۸ ‬‫آستانه
عمودی ۸ دلایل
عمودی ۹ اجاره
عمودی ۹ تکرارش دهان را شیرین نمی‌کند!
عمودی ۹ جدا شده
عمودی ۱۰ دریای عرب
عمودی ۱۰ تلخ مزه
عمودی ۱۰ خاور
عمودی ۱۰ براورد ساختمانی‬‫
عمودی ۱۱ دماغه‌ای در شمال دریای عمان و شرق چابهار
عمودی ۱۱ قانون چنگیزی
عمودی ۱۱ جعبه حروف سربی چاپخانه
عمودی ۱۲ کینه‌کشی
عمودی ۱۲ خردی‬‫ و کوچکی
عمودی ۱۲ نت منفی!
عمودی ۱۳ چهاروجهی منتظم هندسی
عمودی ۱۳ بی‌باک
عمودی ۱۳ کلمه‌ای خودمانی در مقام تحسین!
عمودی ۱۴ بافتن
عمودی ۱۴ جداکننده‬‫ حق از باطل
عمودی ۱۴ نقل بادامی
عمودی ۱۵ سکه نقره انگلیس قرون وسطی
عمودی ۱۵ گیاهی زینتی از تیره سوسنیان‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar