جواب مرحله ۲۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معادل فارسى دستگاه کنترل از راه دور
افقی ۱ ‬‫چراغ بزرگ آویزى
افقی ۲ هر نوبت نمایش فیلم در ‬‫سینما
افقی ۲ فیلمنامه
افقی ۲ معبر رودخانه
افقی ۳ پایتخت ایتالیا‬‫
افقی ۳ بالش زینتى روى کاناپه
افقی ۳ چپ چشم
افقی ۳ سمت و سو‬‫
افقی ۴ وضعیت روحى و جسمى
افقی ۴ محرومیت
افقی ۵ خیالى‬‫
افقی ۵ ستاره شناس
افقی ۵ نوعى قلم رسم
افقی ۶ حرص
افقی ۶ متفق‬‫ و صمیمى
افقی ۶ خوش‌اندام
افقی ۷ بسیار درخشان
افقی ۷ ‬‫شگفت آور
افقی ۷ مربوط به فصل اول سال
افقی ۸ مکان
افقی ۸ ‬‫صبر و تحمل
افقی ۸ سخن، گفتار
افقی ۸ حرف همراهى عرب‬‫
افقی ۹ فعلى که بر زمان حال یا آینده دلالت مى‌کند‬‫
افقی ۹ بدون سر و صدا
افقی ۹ ستاره‌اى کم نور در دب اکبر‬‫
افقی ۱۰ برنز
افقی ۱۰ واحد پول چین
افقی ۱۰ شهرى در استان فارس‬‫
افقی ۱۱ کامپیوتر قابل حمل
افقی ۱۱ کارها
افقی ۱۱ پنجمین ماه سریانى‬‫
افقی ۱۲ به طور ناگهانى و بدون پیشبینى
افقی ۱۲ همسایه ‬‫سنگاپور
افقی ۱۳ نفرین
افقی ۱۳ یک‌چهارم
افقی ۱۳ از مرکبات
افقی ۱۳ ‬‫نشانه جمع فارسى
افقی ۱۴ دریا
افقی ۱۴ وعده دروغ
افقی ۱۴ مرطوب‬‫
افقی ۱۵ محل وسیع
افقی ۱۵ حیاتى‌ترین آبراهه خاورمیانه
عمودی ۱ پس‌غذا
عمودی ۱ نیم‌تنه نظامى
عمودی ۱ واضع جدول‬‫ تناوبى عناصر
عمودی ۲ شهرى در مشرق آلمان
عمودی ۲ رایگان و‬‫ مجانى
عمودی ۲ طول زندگى
عمودی ۳ نشانه مفعولى
عمودی ۳ حاضر بودن‬‫
عمودی ۳ تپش قلب
عمودی ۴ دستگاه تهویه تابستانى و زمستانى
عمودی ۴ ‬‫هر پادشاه ستمگر و کافر
عمودی ۴ صوت شادمانى
عمودی ۵ بدنام‬‫
عمودی ۵ شاعر نیشابورى
عمودی ۵ ناسپاسى
عمودی ۶ از پسران فریدون‬‫ پیشدادى
عمودی ۶ قطعى براى کتاب
عمودی ۶ به هیچ وجه
عمودی ۷ از‬‫ شهرهاى آلمان
عمودی ۷ گوشه‌اى در دستگاه نوا
عمودی ۷ پیشامد‬‫
عمودی ۸ تکرار حرفى
عمودی ۸ نام مادر امام رضا(ع)
عمودی ۸ نژاد بزرگى‬ ‫از مردم سفیدپوست
عمودی ۸ پوستین
عمودی ۹ باب روز
عمودی ۹ عنوانى‬‫ احترام‌آمیز براى زنان
عمودی ۹ گودال
عمودی ۱۰ چین و شکن
عمودی ۱۰ ‬‫ذکر حاجیان در مراسم حج
عمودی ۱۰ از اعمال حج
عمودی ۱۱ سخن‬‫ گستاخانه
عمودی ۱۱ سروش آسمانى
عمودی ۱۱ مادر حضرت رسول (ص)
عمودی ۱۲ شایعه
عمودی ۱۲ مدفن شاه نعمت‌الله ولى
عمودی ۱۲ کتابى از اسکار‬‫ وایلد
عمودی ۱۳ شهرى در هندوستان
عمودی ۱۳ اندازه فرنگى
عمودی ۱۳ محل‬‫ ورود
عمودی ۱۴ رشته‌اى در شمشیربازى
عمودی ۱۴ بى نظیر
عمودی ۱۴ خیال و‬‫ گمان
عمودی ۱۵ از پهلویى به پهلوى دیگر چرخیدن
عمودی ۱۵ رهگذر‬‫
عمودی ۱۵ پول کشورهاى خارجى

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz