جواب مرحله ۲۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ غریبه و گمنام
افقی ۱ هدایتگر و پیشوا
افقی ۲ نگهبان‬ ‫چماق نقره‌اى
افقی ۲ کبوتر چاهی
افقی ۲ خانه پشت به آفتاب
افقی ۳ فتنه‬ ‫و غوغا
افقی ۳ دسیسه چینی
افقی ۳ بیم و هراس
افقی ۴ گونه
افقی ۴ از سبزی‌هاى ‬‫خوردنی
افقی ۴ حرف ندا
افقی ۴ فی
افقی ۵ یکی از بخشهای چابهار که‬‫ کنار دریا قرار دارد
افقی ۵ معتمد
افقی ۵ نت ششم موسیقی
افقی ۶ درجه‬‫ حرارت
افقی ۶ پایکوبی و دست‌افشانی صوفیان
افقی ۶ سمت چپ
افقی ۷ جلال و بزرگواری
افقی ۷ دارای نوسان
افقی ۷ جدا از هم
افقی ۸ گیتی‬‫
افقی ۸ چاهی که قبل از حفر قنات کنده میشود
افقی ۸ روح و جان
افقی ۹ زیبا و درخشان
افقی ۹ پیشوای زرتشتی
افقی ۹ ماه دهم سال قمری‬‫
افقی ۱۰ خدای سفر و تجارت
افقی ۱۰ اسب بارکش
افقی ۱۰ هذیان
افقی ۱۱ هرگز‬‫نه عرب
افقی ۱۱ تیری که از کمان اندازند
افقی ۱۱ از مذاهب چهارگانه‬‫ اهل سنت
افقی ۱۲ باقی بودن
افقی ۱۲ موضوع و زمینه
افقی ۱۲ پول زور
افقی ۱۲ از‬‫ شهرهای استان تهران
افقی ۱۳ غزال
افقی ۱۳ غیرعادی و نامتعادل
افقی ۱۳ ‬‫نقشه‌کش
افقی ۱۴ غیرثابت
افقی ۱۴ وسط و بین
افقی ۱۴ خرس تنبل
افقی ۱۵ از‬‫معجزات موسی(ع)
افقی ۱۵ فرضیه‌پرداز‬
عمودی ۱ خنده‌ای از روی خشم
عمودی ۱ مجموعه قواعد ‬‫سیاسی
عمودی ۲ سیاه
عمودی ۲ نظیر
عمودی ۲ نامی برای زهره
عمودی ۳ مقدار انرژی‬‫ که در واحد زمان از یک سطح می‌گذرد
عمودی ۳ هیات وزیران
عمودی ۳ ‬‫جانشینان
عمودی ۴ تحریر
عمودی ۴ بخار دهان
عمودی ۴ حیله‌گر حافظ
عمودی ۴ شهر رازی‬‫
عمودی ۵ دودمان
عمودی ۵ سخن درست و برحق
عمودی ۵ پنداری و گویی
عمودی ۶ وسیله‬‫ جابه‌جایی اجسام سنگین
عمودی ۶ موی بلند
عمودی ۶ ظاهر ساختمان
عمودی ۷ ‬‫انجیر
عمودی ۷ از شهرهای خراسان
عمودی ۷ وسیله تهیه چای
عمودی ۸ مثل و مانند‬‫
عمودی ۸ سرخ مایل به قهوه‌ای
عمودی ۸ زمان مرگ
عمودی ۹ نژاد ایرانیان
عمودی ۹ هیکل‬‫
عمودی ۹ بی‌درنگ
عمودی ۱۰ تیر انداختن
عمودی ۱۰ ثمره درخت
عمودی ۱۰ شهر تمدن قدیم‬‫
عمودی ۱۱ مامور پلیس
عمودی ۱۱ خرقه درویش
عمودی ۱۱ آب شرعی
عمودی ۱۲ نفس خسته‬‫
عمودی ۱۲ از ورزشهای توصیه شده اسلام
عمودی ۱۲ سطح چیزی
عمودی ۱۲ گمراهی
عمودی ۱۳ پنبه زده شده
عمودی ۱۳ بدنامی
عمودی ۱۳ حشره خونخوار
عمودی ۱۴ آهو
عمودی ۱۴ بلند مرتبه
عمودی ۱۴ ‬‫مسابقه اتومبیلرانی
عمودی ۱۵ نام قدیم اهر
عمودی ۱۵ جد رستم‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz