جواب مرحله ۲۵۵ جدولانه ۲

اثر امین فقیری
اثر غلامحسین ساعدی
از ادات پرسش
از نت ها
اعتبار و ناموس
اندازه صدای سیستم صوتی
اهل ساری
باطنی نیست
بخشی از بدن
بردبار
به طبع
بوته زرگران
پایتخت فراری
پر از غلط
پرچم
پوشیده از طلا
پیرو حضرت موسی ع
پیشوا
ترکیب قرمز و آبی
تقریبا
تیر پیکاندار
داد و فریاد
دارنده
دانشجوی علوم دینی
دزدیدن
دوست
دوستی
دیوار
راندن مزاحم
رخنه
زراعت بهاری
زشت
ساکنان
سرکش و نافرمان
شرم
شهر گیلان
صحنه نمایش
صنم
طریقه
عدد خیطی
عدد منفی
عقب و پشت
فک اسفل
فیلمی از رسول صدر عاملی
قتل سیاسی
قلیل
گوینده
مادر
ماه سرد
ملامت کننده
موی پشت لب
نشانه قرآنی
وارونه
واکسن
وسیله احتیاطی
کشت به امید باران
کشته راه خدا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar