جواب مرحله ۲۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سجل
افقی ۱ غلبه و چیرگی
افقی ۲ میدان‌ها
افقی ۲ «کارن ....» روانشناس آلمانی
افقی ۳ ضمیر فرانسوی
افقی ۳ فرقه اسماعیلیه
افقی ۳ لنگه به لنگه
افقی ۴ خوشگذرانی
افقی ۴ شهری در آلمان
افقی ۴ تکیه
افقی ۴ مار بزرگ
افقی ۵ پایتخت تبت
افقی ۵ فیلمی از داریوش مهرجویی
افقی ۵ قوم سفید پوست سامی
افقی ۶ پایتخت لبنان
افقی ۶ نخستین شاه ایران
افقی ۶ یک خودمانی
افقی ۷ نازا
افقی ۷ زراعت
افقی ۷ روز آینده
افقی ۸ کلمات بی سر و ته!
افقی ۸ صدایی در موسیقی
افقی ۸ کدر
افقی ۸ آخرین سوره نازل شده
افقی ۹ خاکستر
افقی ۹ انگشت ابهام
افقی ۹ خشنودی
افقی ۱۰ سنگ آسیا
افقی ۱۰ بسته شدن
افقی ۱۰ بلدرچین
افقی ۱۱ لابیرنت
افقی ۱۱ داخل
افقی ۱۱ امان
افقی ۱۲ وسیله ترمز
افقی ۱۲ دوش و کتف
افقی ۱۲ منع کردن
افقی ۱۲ فاقد مو
افقی ۱۳ مکان‌ها
افقی ۱۳ به تازگی دوران کودکی را پشت سر گذاشته
افقی ۱۳ حرارت دادن
افقی ۱۴ نام اسب زورو
افقی ۱۴ شهری در خوزستان
افقی ۱۵ مراقب و محافظ
افقی ۱۵ هماهنگ
عمودی ۱ آغاز
عمودی ۱ افسار گسیخته
عمودی ۱ مرکز یونان
عمودی ۲ نام «شکسپیر»
عمودی ۲ سالروز مرگ کسی
عمودی ۳ مخفف هستم
عمودی ۳ تخلص محمد حسین بهجت تبریزی شاعر آذری زبان
عمودی ۳ مخصوص بانوان
عمودی ۴ حرف نوروزی
عمودی ۴ قبیله عرب جاهلیت
عمودی ۴ صدای گاو
عمودی ۴ شهری در آذربایجان غربی
عمودی ۵ پیرو مرام هیتلری
عمودی ۵ جاده فرودگاه
عمودی ۵ آواز دادن
عمودی ۶ شهری در ترکیه
عمودی ۶ نوعی بیماری عفونی حاد همراه با تب
عمودی ۶ از درختان
عمودی ۷ فانی
عمودی ۷ خواندنی محصل
عمودی ۷ در حال دویدن
عمودی ۸ گوارا
عمودی ۸ همکار صندلی
عمودی ۸ قدر و مرتبه
عمودی ۸ تعجب غلیظ!
عمودی ۹ نامی دخترانه
عمودی ۹ سوره قرآنی
عمودی ۹ جمع نجیب
عمودی ۱۰ نفس بلند
عمودی ۱۰ کیفر و سزا
عمودی ۱۰ برای تزیین روی قاب می‌کوبند
عمودی ۱۱ وسیله داوری
عمودی ۱۱ محرمانه
عمودی ۱۱ به گفته شاعر اعضای یکدیگرند
عمودی ۱۲ خاک
عمودی ۱۲ دوستی
عمودی ۱۲ رسته و صف
عمودی ۱۲ کشتی جنگی
عمودی ۱۳ شهری در عربستان
عمودی ۱۳ سامان‌پذیری
عمودی ۱۳ تکرار حرف
عمودی ۱۴ بخت‌آزمایی
عمودی ۱۴ مکمل واردات در اقتصاد
عمودی ۱۵ کلمه پرسشی
عمودی ۱۵ شعری در وصف بهار
عمودی ۱۵ خونریز و بی‌رحم

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar