جواب مرحله ۲۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تابع و فرمانبردار
افقی ۱ نمونه خروار
افقی ۱ ستوده شده و‬‫ سپاس داشته شده
افقی ۲ نوایی از موسیقی قدیم ایرانی
افقی ۲ به‬‫سبب پیشینه طولانی، سوابق درخشان و تجربیاتی که در‬‫ عرصه صداپیشگی داشت به عنوان پدر دوبله ایران نامدار شد
افقی ۳ محبت و دوستی
افقی ۳ برتر از گوهر
افقی ۳ ایستگاه قطار راه آهن
افقی ۳ ‬‫دور و منحرف
افقی ۳ ستیزه و جدال
افقی ۴ فرشته قصه‌ها
افقی ۴ ریسمان‬‫ محکم
افقی ۴ مجسمه لباس
افقی ۴ چنان که بود
افقی ۵ موی پرپیچ و تاب‬‫
افقی ۵ نویسنده شوخ طبع ایرلندی
افقی ۵ شاد و شادمان
افقی ۵ سرگشته‬‫ و متحیر
افقی ۵ به نیکوکاری تظاهر کردن
افقی ۶ آزرده و دلتنگ‬‫
افقی ۶ روشنایی
افقی ۶ از نشانه‌های جمع فارسی
افقی ۶ فایده و منفعت‬‫
افقی ۶ پرورش دهنده
افقی ۷ واحد قوه الکتریکی
افقی ۷ کشتی جنگی
افقی ۷ ‬‫قوچ
افقی ۷ به سر بردن عهد و پیمان
افقی ۷ سربست کارخانه
افقی ۸ فصیح‬ ‫و خوش سخن
افقی ۸ مغرب
افقی ۸ قدم
افقی ۸ محل عبور
افقی ۹ چسبنده
افقی ۹ روش‬‫ و قانون
افقی ۹ مدد و یاری
افقی ۹ از ابزار زورخانه
افقی ۹ دانه روغنی
افقی ۱۰ ‬‫کتابی است به نثر در اخلاق، حکمت و موعظه از ناصرخسرو‬‫ قبادیانی
افقی ۱۰ نام باستانی آذربایجان
افقی ۱۱ از شهرهای استان‬‫ کرمان
افقی ۱۱ طلا و نقره گداخته که در ناوچه ریزند و به شکل شوشه‬‫ درآورند
افقی ۱۱ شناختن و به یاد آوردن‬
عمودی ۱ زادگاه شیرمحمد اسپندار از نوازندگان مطرح‬‫ ساز دونلی ( نی بلوچی) در ایران و جهان
عمودی ۱ گیاه کاسنی
عمودی ۲ از شهرهای خراسان رضوی
عمودی ۲ شیار مارپیچ درون مهره
عمودی ۳ زبان و خط مردم شهری قدیمی و معروف در ماوراءالنهر‬‫ نزدیک سمرقند که آن را بهشت جهان می گفتند و آن را یکی‬‫ از جنات اربعه دنیای قدیم به شمار می آوردند
عمودی ۳ از ولایات‬‫ باستانی افغانستان و زادگاه ابوعبید شاگرد نامدار ابن‬‫سینا
عمودی ۴ آزمون
عمودی ۴ ستاره روشن
عمودی ۴ جدید
عمودی ۵ گیاه باتلاقی‬‫
عمودی ۵ ضمیر اتحاد
عمودی ۵ غارت و چپاول
عمودی ۶ ایل بزرگ اردبیل‬‫ و مشکین شهر، بی نظیر در تیراندازی و شکار
عمودی ۶ باطل‬‫ کردن
عمودی ۷ ظرف
عمودی ۷ درخت زبان گنجشک
عمودی ۷ دزد خانگی
عمودی ۸ پخش کردن کتاب
عمودی ۸ ویران
عمودی ۸ مادر عرب
عمودی ۹ درد و رنج‬‫
عمودی ۹ تلخ
عمودی ۹ عکس العمل
عمودی ۱۰ داد و فریاد
عمودی ۱۰ ظرف سفالین
عمودی ۱۱ اشاره به دور
عمودی ۱۱ کاری برخلاف قانون انجام دادن و یا‬‫ سر زدن گناه از کسی
عمودی ۱۲ میدان جنگ
عمودی ۱۲ واحد مقیاس‬‫ سطح
عمودی ۱۲ پایین
عمودی ۱۳ سست و آبکی
عمودی ۱۳ عابد و زاهد
عمودی ۱۳ جنبش‬‫ سطح آب
عمودی ۱۴ نمونه بارز از یک صنف یا یک دسته از‬‫ مردم
عمودی ۱۴ اتمسفر
عمودی ۱۴ جذاب و نافذ
عمودی ۱۵ بلدرچین
عمودی ۱۵ غول‬‫ بیابانی
عمودی ۱۶ همیشه و دائم
عمودی ۱۶ دهان
عمودی ۱۶ ضمیر غایب
عمودی ۱۷ ناخن
عمودی ۱۷ اشاره و کنایه
عمودی ۱۷ پرده و حجاب
عمودی ۱۸ خوشبخت‬‫ و سعادتمند
عمودی ۱۸ تأکید شده
عمودی ۱۹ یاد گیرنده و باهوش
عمودی ۱۹ از‬‫ شهرهای افغانستان معروف به قلب هزارستان
عمودی ۲۰ تازه و‬‫ شاداب
عمودی ۲۰ اسب اصیل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar