جواب مرحله ۲۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ میوه‌ای پر ویتامین
افقی ۱ یک بیماری‬‫ فلج ‌کننده جدی و نادر که به وسیله ‬‫سم یک نوع باکتری ایجاد می‌شود
افقی ۲ اندام بویایی
افقی ۲ پول سابق آلمان
افقی ۲ ‬‫شهری در استان فارس‬‫
افقی ۳ نادر
افقی ۳ جمع شیء
افقی ۳ جمله دستوری‬‫
افقی ۴ شهری در استان یزد
افقی ۴ نشانه‬‫ اسم مصدر
افقی ۴ وسیله‌ای در خانه
افقی ۴ ‬‫ معجزه، حجت‬‫
افقی ۵ چاق خارجی
افقی ۵ کشور اروپایی
افقی ۵ ‬‫اتاق بزرگ برای پذیرایی، نمایش،‬‫ کنسرت، نمایشگاه و غیره‬‫
افقی ۶ علم مطالعه خواص طبیعت
افقی ۶ ‬‫فروشنده محل
افقی ۶ رنگ مو‬‫
افقی ۷ سیاهه
افقی ۷ فلاح
افقی ۷ معلق‬‫
افقی ۸ اصلاح
افقی ۸ مخفف نگاه
افقی ۸ شهری در‬‫ استان زنجان‬‫
افقی ۹ چوبه اعدام
افقی ۹ شفای بیمار
افقی ۹ ناگزیر‬‫
افقی ۱۰ صفتی برای دهان سخن‌چین
افقی ۱۰ ‬‫پیک کاغذی
افقی ۱۰ درختی همیشه سبز‬‫
افقی ۱۱ یار
افقی ۱۱ اهل و عیال دارد
افقی ۱۱ محل‬‫
افقی ۱۲ لباس
افقی ۱۲ فلانی
افقی ۱۲ نت مخمور
افقی ۱۲ سر‬‫
افقی ۱۳ رخسار
افقی ۱۳ پس ‌فطرت
افقی ۱۳ شکستنی در ورزش‬‫
افقی ۱۴ بیان
افقی ۱۴ نامی از نام‌های زنان عرب
افقی ۱۴ بیهوده و بی‌معنی‬‫
افقی ۱۵ منظومه‌ای از عبدالرحمان جامی به تقلید از پنج گنج نظامی
افقی ۱۵ حق خود‬‫ را خواستن‬
عمودی ۱ رساله حی بن یقظان که خلاصه آرا و عقاید فلسفی اوست
عمودی ۱ ناامید‬‫
عمودی ۲ جانشینی
عمودی ۲ زین و برگ اسب
عمودی ۲ شمشیرزن‬‫
عمودی ۳ یار و همدم
عمودی ۳ یکی از اعضای نافلز چند ظرفیتی گروه نیتروژن
عمودی ۳ فیل‬‫ باستانی‬‫
عمودی ۴ جد
عمودی ۴ عنوان درشت روزنامه
عمودی ۴ بی‌سابقه
عمودی ۴ کلام پرسش‬‫
عمودی ۵ ظاهر، هویدا
عمودی ۵ شالوده‌ها
عمودی ۵ خبر افشاگر
عمودی ۶ ناخن چهارپا
عمودی ۶ سخن زشت
عمودی ۶ همسن‬‫
عمودی ۷ دو یار هم قد
عمودی ۷ روز دوم هفته
عمودی ۷ تر و تازه‬‫
عمودی ۸ بریان شده
عمودی ۸ فاضلاب
عمودی ۸ از رگ‌های مهم بدن‬‫
عمودی ۹ نماینده
عمودی ۹ شهری در استان لرستان
عمودی ۹ خودم!‬‫
عمودی ۱۰ دهنه، لگام
عمودی ۱۰ کبوتر‬ جدولی!
عمودی ۱۰ صدای کلفت
عمودی ۱۱ تعجب زن
عمودی ۱۱ فحش
عمودی ۱۱ معروف
عمودی ۱۲ چهره، دیدار
عمودی ۱۲ گزیده چیزی
عمودی ۱۲ ذرت برشته
عمودی ۱۲ مرزبان
عمودی ۱۳ ضرب شمشیر
عمودی ۱۳ دایر
عمودی ۱۳ روش، اسلوب
عمودی ۱۴ جزیره ایرانی استان هرمزگان در قلب آب‌های خلیج فارس
عمودی ۱۴ کج و مایل
عمودی ۱۴ وسیله رفت و روب
عمودی ۱۵ نوعی روش تمرکز حواس
عمودی ۱۵ نخستین بخش روده کوچک

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz