جواب مرحله ۲۴۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نمادین:سمبلیک
افقی ۱ زمزمه کننده:مترنم
افقی ۱ دندانه سوهان:اج
افقی ۲ حرف‬‫ همراهى عرب:مع
افقی ۲ سلمانى:ارایشگر
افقی ۲ نوعى پرتقال:یافا
افقی ۳ گوى‬‫ شیشه اى:تیله
افقی ۳ کنترل کردن:مهار
افقی ۳ استقرار یافته:مستقر
افقی ۴ ایالتى در ‬‫آمریکا:اوهایو
افقی ۴ شرح و تفسیر خبر:گزارش
افقی ۵ مهمترین و پرآب‌ترین‬‫ رودخانه شمالى آذربایجان شرقى:ارس
افقی ۵ بیستمین سوره قرآن‬‫:طاها
افقی ۵ داراى قدرت و مهارت در دعوا:یکهبزن
افقی ۶ موضوع:مطلب
افقی ۶ حواله:برات
افقی ۶ ‬‫ضمیر متکلم وحده:انا
افقی ۷ کشورى در شبه جزیره هندوچین‬‫:لایوس
افقی ۷ نقش، تصویر:نگار
افقی ۷ اسیر:بندی
افقی ۸ اسب تبریزى:ات
افقی ۸ دارالشفا:بیمارستان
افقی ۸ ‬‫شعله آتش:گر
افقی ۹ فراموشکار:ناسی
افقی ۹ دوستى:مودت
افقی ۹ نورگیر آپارتمان‬‫:پاسیو
افقی ۱۰ دیوار بلند و محکم:ترا
افقی ۱۰ سردى مطبوع:خنکا
افقی ۱۰ قطعى:حتمی
افقی ۱۱ علامت اختصارى سازمان بین‌المللى هواپیمایى کشورى‬‫:ایکایو
افقی ۱۱ حزب هیتلر:نازی
افقی ۱۱ بین حنجره و ریه:نای
افقی ۱۲ رواج دادن:اشاعه
افقی ۱۲ ‬‫واحد اندازه‌گیرى طول‌هاى بسیار کوچک:میکرون
افقی ۱۳ شکلى‬‫ هندسى:مخروط
افقی ۱۳ کشورى پهناور در آفریقا:زییر
افقی ۱۳ لشکر مخلص خدا‬‫است:بسیج
افقی ۱۴ رختشوى:گازر
افقی ۱۴ پرهیزگار:پاکدامن
افقی ۱۴ ضمیر غایب:او
افقی ۱۵ ‬‫ردیف:رج
افقی ۱۵ بدون انقطاع:یکسره
افقی ۱۵ ماه یازدهم فرنگى:نوامبر
عمودی ۱ طرف و جهت:سمت
عمودی ۱ میزبان المپیک ۹۶:اتلانتا
عمودی ۱ براى‬‫ بیان استثنا به کار مى‌رود:مگر
عمودی ۲ ملاک سنجش:معیار
عمودی ۲ نوعى‬‫ دستگاه براى بازى کامپیوترى:اتاری
عمودی ۲ صلیب:خاج
عمودی ۳ سرطان‬‫ خون:لوسمی
عمودی ۳ قند نیشکر:ساکارز
عمودی ۴ شهرى در هلند:لاهه
عمودی ۴ درختى در‬‫ بهشت:طوبی
عمودی ۴ زبانى از شاخه زبان‌هاى سامى:اشوری
عمودی ۵ مساوى:یر
عمودی ۵ ‬‫از گل‌هاى زیبا:اطلسی
عمودی ۵ با نخ و سوزن سروکار دارد:خیاط
عمودی ۶ پیروز و‬‫ موفق:کامیاب
عمودی ۶ قدغن:ممنوع
عمودی ۶ بنابراین:پس
عمودی ۷ نام خداوند در دین یهود‬‫:یهوه
عمودی ۷ تیرى که با کمان اندازند:ناوک
عمودی ۷ بلبل:هزار
عمودی ۸ حکمت ارسطو‬‫:مشا
عمودی ۸ ملاقه بزرگ:ابگردان
عمودی ۸ تنها:یکه
عمودی ۹ باران منجمد:تگرگ
عمودی ۹ مستقیم‬‫:راست
عمودی ۹ نخستین ماهواره ساخت ایران که در مدار فضا قرار‬‫ گرفت:امید
عمودی ۱۰ تکرار حرف دوازدهم الفبا:رر
عمودی ۱۰ به اماکن متبرکه ‬‫رفتن:زیارت
عمودی ۱۰ ششمین ماه سریانى:حزیران
عمودی ۱۱ نمونک:ماکت
عمودی ۱۱ شاخه‌اى‬‫ از فیزیک که به شناخت نور مى‌پردازد:اپتیک
عمودی ۱۱ درخت انگور‬‫:مو
عمودی ۱۲ سمت چپ میدان جنگ:میسره
عمودی ۱۲ مشهور:بنام
عمودی ۱۲ پروردگار‬‫ما:ربنا
عمودی ۱۳ نگهبان آتشکده:اتشبان
عمودی ۱۳ از توابع مثلثاتى:سینوس
عمودی ۱۴ کرانه‬‫ آسمان:افق
عمودی ۱۴ حیات:زندگی
عمودی ۱۴ دندان‌هاى نیش:انیاب
عمودی ۱۵ همسایه:جار
عمودی ۱۵ پایتخت کشور کنیا:نایروبی
عمودی ۱۵ هماهنگ:جور

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz