جواب مرحله ۲۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ موبایل
افقی ۱ تن و بدن
افقی ۲ ورزشگاهی در لندن
افقی ۲ حشره چمن خوار
افقی ۳ زاییدن
افقی ۳ ابزار آراستن موها
افقی ۳ کلک
افقی ۳ درجه حرارت
افقی ۴ گوسفند قربانی
افقی ۴ تصدیق ژرمن‌ها
افقی ۴ براندازی حکومت با استفاده از قوای نظامی
افقی ۴ پاوند نسبت
افقی ۵ عکس‌العمل
افقی ۵ فوق
افقی ۵ به صورت دوتایی
افقی ۶ غذای مجردی
افقی ۶ ییلاق تهران
افقی ۶ محل
افقی ۷ سود حرام به آرزو نرسیده
افقی ۷ در یک جهت
افقی ۸ ماه سرد
افقی ۸ نام زنانه
افقی ۸ حلال رنگ
افقی ۸ موسیقی جوانان
افقی ۹ نوعی نمایش
افقی ۹ مسافت
افقی ۹ ناراستی
افقی ۱۰ واحد زمین‌های کشاورزی
افقی ۱۰ فهم
افقی ۱۰ کلاهبرداری
افقی ۱۱ کاشف الکل
افقی ۱۱ پشت سر هم
افقی ۱۱ دلیل و برهان
افقی ۱۲ نام ترکی
افقی ۱۲ بزرگترین بنگاه آمارگیری جهان
افقی ۱۲ صد متر مربع
افقی ۱۲ رودی در سیبری روسیه
افقی ۱۳ ذره باردار
افقی ۱۳ حرف فراری
افقی ۱۳ نام دخترانه
افقی ۱۳ یک و یک
افقی ۱۴ شهری در استرالیا
افقی ۱۴ شوفر
افقی ۱۵ دوستی
افقی ۱۵ حکومتی که در آن گروه کوچکی بر اکثریت معمولاً ناراضی حکومت می‌کنند
عمودی ۱ کنایه از کم اطلاع و بی‌تجربه
عمودی ۱ نواری پلاستیکی و ضد رطوبت که به دور لوله می‌پیچند
عمودی ۲ اثری از جرج الیوت
عمودی ۲ نام هیتلر
عمودی ۳ نوعی سنبل طیب کوهی
عمودی ۳ پارچه کم‌عرض
عمودی ۳ خودستایی
عمودی ۳ سوره ۷۸ قرآن مجید
عمودی ۴ سلاح مار
عمودی ۴ یادداشت
عمودی ۴ پستاندار کوچک درختی آمریکا
عمودی ۴ نیم‌صدای سگ
عمودی ۵ گردهمایی
عمودی ۵ مشهور
عمودی ۵ دستمزد
عمودی ۶ شالوده
عمودی ۶ فانوس دریایی
عمودی ۶ شهری در آلمان
عمودی ۷ تقویت رادیویی
عمودی ۷ از وسایل خیاطی
عمودی ۷ ثانی
عمودی ۸ حرف ندا
عمودی ۸ ویرگول
عمودی ۸ اسطوره یونانی
عمودی ۸ صورت
عمودی ۹ گرداگرد
عمودی ۹ مال یا ملکی در تصرف اوست
عمودی ۹ ثروت
عمودی ۱۰ به کاری دست زدن
عمودی ۱۰ نیم‌تنه قبایی
عمودی ۱۰ کنایه از سخت
عمودی ۱۱ شکوه
عمودی ۱۱ مندرس
عمودی ۱۱ شش کیلومتر
عمودی ۱۲ عود
عمودی ۱۲ مردم ولگرد
عمودی ۱۲ ناشنوا
عمودی ۱۲ به جا آوردن
عمودی ۱۳ سارق
عمودی ۱۳ دیوار سیم توری فلزی
عمودی ۱۳ سرهنگ فرنگی
عمودی ۱۳ شامل همه
عمودی ۱۴ انسانیت
عمودی ۱۴ شکوهمند و ارجمند
عمودی ۱۵ رشته‌ای از فیزیک
عمودی ۱۵ پیشاپیش و بدون آگاهی درباره چیزی قضاوت کردن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar