جواب مرحله ۲۴۴ جدولانه ۲

فیلمی با بازی منوچهر نوذری
کنایه از مزاحم
مرده
گیاهی باتلاقی
در مثل هیچ کاره است
ارجمند شدن
از ثور فلکی
آهستگی
بد شدن حال
پایتخت اتریش
شنبه
خرج
شتر بارکش
اثر چربی
صندوق داخل اتومبیل
نخستین انسان
پنبه زن
در حالدویدن
گرد و مدور
آب منجمد
ماده موجود در سیب زمینی
پشت گرم شدن
از گیاهان رنگرزی
جهیدن
حالت نگاه مستقیم
نوعی ابر و از نام های مردانه
صحبت دوستانه
خطوط موازی در نقاشی
شیرینی لوله ای
ضایع
ادیب
فربهی
میله انتقال حرکت از فرمان به چرخ ها
اثر حسینقلی مستعان
آوا شناسی
کلمه
تیم فوتبال ایتالیایی
دو دریا را به هم پیوند میدهد
نوعی بیماری جلدی
دوستی
کارها
کارگاه نقاشی
دست ساییدن
همراه و ملازم
بوزینه
کرم روده
بدگوهر
ملیح
حرف همراهی
پرخاش
آشفتگی
ساز شاکی
تیر انداختن
درون دهان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz