جواب مرحله ۲۴۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جام ورزشى
افقی ۱ به نزدیکى گره‌هاى فرش گفته‬‫ مى‌شود
افقی ۱ کار شجاعانه
افقی ۲ شیمى کربن
افقی ۲ از گیاهان‬‫ آپارتمانى زیبا
افقی ۲ خداى هندو
افقی ۳ صندوق خانه
افقی ۳ همه را‬‫به کیش خود پندارد!
افقی ۳ مرد عرب
افقی ۴ بزرگترین سیاره‬‫ منظومه شمسى
افقی ۴ مهارت
افقی ۴ پوشیده و پنهان
افقی ۵ گله‬ ‫و شکایت مداوم
افقی ۵ انسان
افقی ۵ بى‌کس
افقی ۵ ورزش یک رقمى!‬‫
افقی ۶ بسیار گرم و سوزان
افقی ۶ مبناى تاریخ اسلامى
افقی ۶ ‬‫ابزارى براى شخم‌زدن زمین
افقی ۷ وسیله حمل بار که‬‫ به پشت خودرو بسته مى‌شود
افقی ۷ نقاب
افقی ۷ موى صورت‬‫ مردان
افقی ۸ اثرى به قلم «آناتول فرانس» سلطان نثر‬‫ فرانسه
افقی ۹ جریان آب روان طبیعى
افقی ۹ شکوه و جلال
افقی ۹ ‬‫برطرف کردن
افقی ۱۰ باوقار
افقی ۱۰ تغار چوبى
افقی ۱۰ از اجزاى پیراهن‬‫
افقی ۱۱ برادر عرب
افقی ۱۱ گوشه‌اى در دستگاه شور
افقی ۱۱ شادى‬‫ و سرزندگى
افقی ۱۱ کاروان
افقی ۱۲ سومین پسر آدم و حوا‬‫
افقی ۱۲ سالک
افقی ۱۲ موسیقیدان عصر ساسانى
افقی ۱۳ نمایشنامه
افقی ۱۳ ‬‫نان نازک
افقی ۱۳ از ملزومات خوشنویسى
افقی ۱۴ قسمت پایین‬‫ دیوار
افقی ۱۴ کشور باستانى اروپا
افقی ۱۴ واى به روزى که بگندد!‬‫
افقی ۱۵ پسر رستم در شاهنامه
افقی ۱۵ چیره دستى
افقی ۱۵ سنگ‬‫ قیمتى شبیه عقیق
عمودی ۱ پشت میزنشین
عمودی ۱ پنهان کردن
عمودی ۱ گذرنامه
عمودی ۲ ‬‫خاندان
عمودی ۲ گل همیشه عاشق
عمودی ۲ معادل فارسى الکترون‬‫
عمودی ۳ از ابزار آزمایشگاهى
عمودی ۳ حربه‌اى شبیه شمشیر
عمودی ۳ ‬‫سمت چپ
عمودی ۴ خانه بزرگ
عمودی ۴ اولین پادشاه پیشدادى‬‫
عمودی ۴ رام نشده!
عمودی ۵ داغ و سوزان
عمودی ۵ بخش خارجى هر‬‫ چیز
عمودی ۵ زبانه آتش
عمودی ۶ کامیون ارتشى
عمودی ۶ آتشدان
عمودی ۶ طبق‬‫ دستور پزشک مصرف کنید
عمودی ۷ صدمه
عمودی ۷ رنگین‌کمان‬‫
عمودی ۷ چهارپایان
عمودی ۸ ستاره
عمودی ۸ آسان کردن
عمودی ۸ حق حساب
عمودی ۹ ‬‫اندازه سطح
عمودی ۹ زن خانه‌دار
عمودی ۹ رمق‌آخر
عمودی ۱۰ اروپا
عمودی ۱۰ اصلاح‬ ‫عکس پس از ظهور
عمودی ۱۰ شهرى در فارس
عمودی ۱۱ زن زیباى‬ ‫بهشتى
عمودی ۱۱ از سازهاى زخمه‌اى
عمودی ۱۱ قفسه‌هاى آشپزخانه‬‫
عمودی ۱۲ پیشوند فعل مضارع
عمودی ۱۲ ماده غذایى دریایى گران‬‫قیمت
عمودی ۱۲ سازه‌اى منحنى
عمودی ۱۳ شریف‌تر
عمودی ۱۳ سکه طلاى عهد‬‫قاجار
عمودی ۱۳ گروى
عمودی ۱۴ حساب شده
عمودی ۱۴ پسر حضرت اسحاق (ع)‬‫
عمودی ۱۴ رنگ موى فورى
عمودی ۱۵ دست‌پاچه و شتاب‌زده
عمودی ۱۵ سیاره‬ ‫زهره
عمودی ۱۵ دوربین فیلمبردارى قابل حمل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar