جواب مرحله ۲۴۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گوشواره
افقی ۱ از آثار نازی صفوی
افقی ۲ خدای‬‫ موسی در تورات
افقی ۲ آهنگ نظامی
افقی ۲ قوی جثه
افقی ۳ سرگذشت‬‫ پیشینیان
افقی ۳ ادغام چند منبع صوتی یا تصویری روی یک‬‫ نوار
افقی ۳ گل شب بو
افقی ۴ فرسوده
افقی ۴ قوم غیور
افقی ۴ بیماریهای‬‫ واگیر فصل سرما
افقی ۴ به هم چسبیده
افقی ۵ قدم یک پا
افقی ۵ شکل و‬‫ صورت
افقی ۵ خوب و پسندیده
افقی ۶ میوه‌ای که در قرآن ذکر شده‬‫ است
افقی ۶ مثل و مانند
افقی ۶ بز کوهی
افقی ۷ ترشی آزمایشگاهی
افقی ۷ ‬‫سجاده
افقی ۷ ثروتمند
افقی ۸ امکانپذیر
افقی ۸ خوراک گربه
افقی ۸ رها‬‫
افقی ۹ آلاچیق
افقی ۹ مرکز آن هونولولو است
افقی ۹ تکرار شده
افقی ۱۰ نت‬‫ پنجم
افقی ۱۰ جستجو و تفحص
افقی ۱۰ دالان و سرسرا
افقی ۱۱ مهمترین ‬‫شعبه نژاد سفید
افقی ۱۱ صداق
افقی ۱۱ تصدیق انگلیسی
افقی ۱۲ داروی‬‫ بیهوشی
افقی ۱۲ پیرو دین مسیح
افقی ۱۲ خرس آسمانی
افقی ۱۲ جای مطمئن‬‫
افقی ۱۳ چاق و پر گوشت
افقی ۱۳ تاکنون
افقی ۱۳ نوعی آش
افقی ۱۴ نگهبان‬‫ چماق به دست
افقی ۱۴ کشاورز
افقی ۱۴ خبرگزاری عراق
افقی ۱۵ آزمایشگاه‬‫
افقی ۱۵ یار فرهاد‬
عمودی ۱ کشور چکمه‌ای
عمودی ۱ از فرشتگان درگاه الهی‬‫
عمودی ۲ فرقه‌ای در عربستان
عمودی ۲ مظهر و نماد
عمودی ۲ مسیحی
عمودی ۳ واحد‬‫پول مشترک اروپا
عمودی ۳ امامان
عمودی ۳ صاحب و مالک
عمودی ۴ برده
عمودی ۴ ‬‫نوعى سیب
عمودی ۴ ناشنوا
عمودی ۴ خورشید و آفتاب
عمودی ۵ پیشرفتگی آب‬‫ در خشکی
عمودی ۵ آخر و پایان
عمودی ۵ حرف نفی عرب
عمودی ۶ مرسوم و‬‫ متداول
عمودی ۶ سرگردان و دربدر
عمودی ۷ برپاکردنی صیاد
عمودی ۷ از یاد رفته‬‫
عمودی ۷ براده فلز
عمودی ۸ تخت پادشاهی
عمودی ۸ نغمه و آهنگ
عمودی ۸ پشت سر‬‫
عمودی ۹ واحدی در ارتش
عمودی ۹ خواهر گرامی
عمودی ۹ تحت و پایین‬‫
عمودی ۱۰ هنر هفتم
عمودی ۱۰ واحد طول انگلیسی
عمودی ۱۱ الفبای موسیقی‬‫
عمودی ۱۱ کشلقمه
عمودی ۱۱ شکوه و بزرگی
عمودی ۱۲ درخت پسته وحشی
عمودی ۱۲ ‬‫ویتامین انعقاد خون
عمودی ۱۲ گروه، جماعت
عمودی ۱۲ زبان مردم کشور‬‫ تایلند
عمودی ۱۳ شعر کوتاه ژاپنی
عمودی ۱۳ پایتخت آذربایجان
عمودی ۱۳ فرمانده‬‫ و حاکم
عمودی ۱۴ پرنمکی
عمودی ۱۴ قاب عکس
عمودی ۱۴ برد آن معروف است‬‫
عمودی ۱۵ شهر و بندری در شمال لبنان که از بنادر نفتی این کشور‬‫ است
عمودی ۱۵ از شهرهای کرمان‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz