جواب مرحله ۲۴ جدولانه ۲

ابله و بی خرد
اثر ویلیام فالکنر
از اجزای صورت
اعتراف
امر از خائیدن
تیره و کبود
جر و بحث
دور افتاده
سوار دلیر و چالاک
فرمان
فلانی
گل انار
موقع هر کاری را می شناسد
کتاب مانی نقاش

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.