جواب مرحله ۲۳۹ جدولانه ۲

آگهی ها
اثر امین فقیری
ادب آموخته
از جهات اصلی
از ما بهتران
اطلاعات
افسوس
بدنی آسیب ناپذیر دارد
بدون فایده
بسته شدن
به داخل دهان کشیدن چیزی
به دیویدن واداشتن
به مزد گرفتن
پارچه باریک و بلند
پاک
پاک نژادی
پست
پنجره که رو به حیات باز می شود
پول ژاپن
جام شراب
جبران کننده گناه
حالت بیزاری از دیدن چیزی
حرف تعجب
داخل شدن در چیزی
در به در
درس خوانده
دستگاه فتوکپی
دستور قطعی
راز
رشته کوه آمریکای شمالی
رعشه
سست شدن
شمیم
صورت و تنه مردم
ضمیر غائب
فرود آمدن برف و باران
قرزند
گرداگرد دهان
گونه ای آواز مذهبی
لقب زنان پیامبر اسلام
مانند بودن
مساوی
موی سر
مکر
میوه نکو
هدف و آماج
هضم کردن
همسر مرد
وسیله آراستن
وسیله جوش آوردن آب
وسیله راه اندازی موتور
کم هوش

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar