جواب مرحله ۲۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مناسبت جانگداز شنبه ۲۸ تیر ماه
افقی ۱ ناپیدا
افقی ۲ مدرسه عشق است
افقی ۲ در آب زندگی می‌کند
افقی ۲ محرمانه
افقی ۳ نت آخر
افقی ۳ قطار شهری
افقی ۳ جا و محل
افقی ۴ کامل و تمام
افقی ۴ ساحل دریا
افقی ۴ هادی الکتریکی
افقی ۵ پشت سر هم
افقی ۵ شهر بادگیرها
افقی ۵ ملامت و سرزنش
افقی ۶ محافظین ویژه
افقی ۶ شاعر ملی شیلی مولف «من هستم»
افقی ۷ سومین جزیره وسیع دنیا
افقی ۷ مقابل گشاد
افقی ۷ هزار کیلو
افقی ۸ بله
افقی ۸ بسیار مضطرب و نگران
افقی ۸ اهل مکه
افقی ۹ افزونی برنج پخته
افقی ۹ بت جاهلیت
افقی ۹ فیزیکدان ژاپنی برنده نوبل ۱۹۴۹
افقی ۱۰ نوعی مجازات محکومین
افقی ۱۰ فردوس
افقی ۱۱ واضح و آشکر
افقی ۱۱ گروه ورزشی
افقی ۱۱ فدراسیون جهانی شنا
افقی ۱۲ بنده کردن
افقی ۱۲ درس نوشتنی
افقی ۱۲ منع کردن
افقی ۱۳ نوعی تب
افقی ۱۳ کشور آفریقایی با مرکز ویندهوک
افقی ۱۳ تخم‌مرغ فرنگی
افقی ۱۴ پدر آذری
افقی ۱۴ صحرای مصر
افقی ۱۴ نماینده
افقی ۱۵ الله
افقی ۱۵ ساستمدار هندی از همرزمان گاندی
عمودی ۱ شهر آذربایجان شرقی
عمودی ۱ ارابه
عمودی ۱ علم سرشماری
عمودی ۲ تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار
عمودی ۲ جمع مکتب
عمودی ۳ معروف‌ترین مایع
عمودی ۳ وسطی
عمودی ۳ دچار گشتن
عمودی ۴ عضو فعال بدن
عمودی ۴ جاه و شوکت
عمودی ۴ شناخت و آگاهی
عمودی ۵ ستون فلزی یا چوبی
عمودی ۵ گوشه خلوت
عمودی ۵ تیزهوشی
عمودی ۵ جهت
عمودی ۶ سنگ‌تراشی
عمودی ۶ بخش بالایی و تزئینی پرده
عمودی ۶ پدربزرگ
عمودی ۷ ماده‌ای از درخت بلوط
عمودی ۷ اسم
عمودی ۷ بذر
عمودی ۸ نزدیک کاشان
عمودی ۸ بام دنیا
عمودی ۸ غمخواری
عمودی ۹ فاسد
عمودی ۹ مادربزرگ
عمودی ۹ خوبی
عمودی ۱۰ نام بتی
عمودی ۱۰ خوراکی از اسفناج
عمودی ۱۰ مورد تبعیت
عمودی ۱۱ قدم یکپا
عمودی ۱۱ پارچه کهنه
عمودی ۱۱ امر از روییدن
عمودی ۱۱ اندام
عمودی ۱۲ چرک‌نویس
عمودی ۱۲ سوره غار
عمودی ۱۲ اشاره نزدیک
عمودی ۱۳ نام قومی بزرگ از آریائیان
عمودی ۱۳ اتومبیل، خودرو
عمودی ۱۳ زیر پا مانده
عمودی ۱۴ نیروی جاذبه
عمودی ۱۴ بی‌همنشین!
عمودی ۱۵ لایه محافظ دندان
عمودی ۱۵ عروس هزار داماد
عمودی ۱۵ کلبه اسکیموها

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar