جواب مرحله ۲۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اعزام سپاهیان برای جنگ
افقی ۱ نوعی معاهده بین‌المللی
افقی ۲ دریای تازی
افقی ۲ میکروب رایانه!
افقی ۲ جاری و ساری
افقی ۳ آب دهان
افقی ۳ اجر‬‫ گرفته
افقی ۳ دوری و فراق
افقی ۴ ودیعه
افقی ۴ صبحگاهان
افقی ۴ نت ششم
افقی ۵ اکنون
افقی ۵ بله ایتالیایی
افقی ۵ سودای ناله!
افقی ۵ برنج فروش
افقی ۶ آسیب و‬‫صدمه
افقی ۶ نامه نگاری
افقی ۶ محافظ شخصی
افقی ۷ ضمیر درونی!
افقی ۷ حیوان بیمار
افقی ۷ رنگی از خانواده سبز و یا زرد
افقی ۸ نمک خوراکی
افقی ۸ وسیله‬‫ کار داور
افقی ۸ شیوا و بلیغ
افقی ۸ عدس
افقی ۹ برتری، رجحان
افقی ۹ نظرات
افقی ۹ حرف انتخاب!
افقی ۱۰ حرکت زمین به دور خودش
افقی ۱۰ کامروا
افقی ۱۰ آزاد و‬‫ رها
افقی ۱۱ اجرا کننده
افقی ۱۱ تنها
افقی ۱۱ آفت گندم
افقی ۱۱ میانه
افقی ۱۲ شب در گویش روستایی
افقی ۱۲ شرکت برق
افقی ۱۲ درجه‌دار ارتشی
افقی ۱۳ انصاف
افقی ۱۳ نام‬‫ دخترانه
افقی ۱۳ نیم میلیون
افقی ۱۴ صفت سیب زمینی
افقی ۱۴ دانشکده علوم و فنون نظامی
افقی ۱۴ رود ایتالیایی
افقی ۱۵ از پوشش‌های گیاهی
افقی ۱۵ کشوری‬ ‫در آمریکای مرکزی به مرکزیت «نگوسیگالپا»‬
عمودی ۱ بازیگر خانم سینمای کشورمان با نقش آفرینی در «کیف انگلیسی» که حضورش در جشنواره کن ۲۰۱۴ با اعتراضات و‬‫ حواشی فراوان همراه شد
عمودی ۱ آگاه کننده
عمودی ۲ رایحه و بو
عمودی ۲ خوردنی
عمودی ۲ هستی
عمودی ۳ عضو پرواز
عمودی ۳ مقابل «غایب»
عمودی ۳ چغندر پخته
عمودی ۴ ‬‫از جراید
عمودی ۴ همراهی کردن
عمودی ۴ پسوند نسبیت
عمودی ۵ واحد پول «برمه»
عمودی ۵ نقصان
عمودی ۵ ماهر
عمودی ۶ خاور
عمودی ۶ اهل ساری
عمودی ۶ «ببر» انگلیسی
عمودی ۷ حرف‬‫ نعل اسبی شکل
عمودی ۷ خانه شعری!
عمودی ۷ پایتخت «ازبکستان»
عمودی ۸ آسمان
عمودی ۸ مخترع تلفن
عمودی ۸ به دنیا آوردن
عمودی ۸ خاطر
عمودی ۹ جمع «جمهوری»‬‫
عمودی ۹ پس غذا
عمودی ۹ سودای ناله!
عمودی ۱۰ صفت میوه
عمودی ۱۰ خانه‌ها
عمودی ۱۰ تن پوش آخرت
عمودی ۱۱ باهوش
عمودی ۱۱ نوشین
عمودی ۱۱ ترانه، آواز
عمودی ۱۲ حرف فاصله
عمودی ۱۲ ‬‫جرس
عمودی ۱۲ بازیکن سابق تیم ملی فوتبال «برزیل» با نام کوچک سرجیو
عمودی ۱۳ واحدی برای قند
عمودی ۱۳ طلایی
عمودی ۱۳ پوشش
عمودی ۱۴ آدمکش
عمودی ۱۴ از‬‫ عرفای قرن سوم هجری معروف به «ابن کتب»
عمودی ۱۴ واحدی برای طول
عمودی ۱۵ وسیله کار بنا
عمودی ۱۵ گیاهی با خواص فراوان به خصوص‬‫ برای سرماخوردگی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz