جواب مرحله ۲۳۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بالابر طبقاتى
افقی ۱ چشم زیردریایى
افقی ۲ شجاع
افقی ۲ موزه‬‫ دیدنى پاریس
افقی ۲ طفیلى
افقی ۳ شهرى در عربستان
افقی ۳ درک‬ ‫و فهم
افقی ۳ سینه‌بند تکواندو
افقی ۴ غیرطبیعى
افقی ۴ خدمتکار‬‫ پیر
افقی ۴ از یک پدر و مادر
افقی ۵ پوستین
افقی ۵ تخت سلطنت
افقی ۵ ‬‫آسان
افقی ۶ از درختان جنگلى
افقی ۶ مهربان و دلسوز
افقی ۶ نقشه‬‫ انگلیسى
افقی ۷ پرنده‌اى از خانواده کلاغ
افقی ۷ درست خواندن‬‫ قرآن
افقی ۷ واحد اندازه‌گیرى شدت زمین لرزه
افقی ۸ متقارب‬‫
افقی ۸ فکر یا احساس تردیدآمیز و آزاردهنده
افقی ۸ تازه بالغ شده‬‫
افقی ۹ نوشین
افقی ۹ ورزشگاه مشهور انگلستان
افقی ۹ کویر مرکزى‬‫ ایران
افقی ۱۰ حرف پیروزى
افقی ۱۰ از القاب اشرافى زنان اروپا
افقی ۱۰ ‬‫به طور امانت
افقی ۱۱ اعمال خشونت و سختگیرى
افقی ۱۱ تنبل‬‫
افقی ۱۱ پیشوند سلب
افقی ۱۲ جزیى از هر عدد صحیح
افقی ۱۲ قتل‌گاه‬‫
افقی ۱۲ برشته شده
افقی ۱۳ دوست صمیمى
افقی ۱۳ نامى دخترانه
افقی ۱۳ ‬‫ماده اصلى
افقی ۱۴ عزیز و دوست‌داشتنى
افقی ۱۴ کوتاهى در‬‫انجام کار
افقی ۱۴ اسکلت فلزى اصلى ماشین
افقی ۱۵ تثبیت شده‬‫
افقی ۱۵ دارویى براى تسکین درد و تب‌برى
عمودی ۱ نام آذربایجانى
عمودی ۱ کنایه از چیزى را به یاد‬‫داشتن و فراموش نکردن است
عمودی ۲ پادشاهى
عمودی ۲ منسوب‬‫ به خاندان بنى‌امیه
عمودی ۲ پست و فرومایه
عمودی ۳ پنجمین ماه‬‫ سریانى
عمودی ۳ کوچک
عمودی ۳ زیبا و دلپسند
عمودی ۴ پدر سام در‬‫ شاهنامه
عمودی ۴ یاغى و نافرمان
عمودی ۴ همراه چاى
عمودی ۵ از نام‌هاى‬‫ قرآن
عمودی ۵ ویتنام قدیم
عمودی ۵ ماه دهم
عمودی ۶ آزاد و رها
عمودی ۶ بازیکن‬‫ دفاع آزاد
عمودی ۶ نامه نگارى
عمودی ۷ طرز و شیوه
عمودی ۷ سردار‬‫ رومى که مغلوب سورنا شد
عمودی ۷ از ملزومات خوشنویسى‬‫
عمودی ۸ قول و قرار
عمودی ۸ روز عرب
عمودی ۸ نام غیر اصلى شاعر‬‫
عمودی ۹ ترس و بیم
عمودی ۹ با سرعت و عجله
عمودی ۹ صدا‬‫
عمودی ۱۰ پشت سر هم
عمودی ۱۰ شهرى در استان آذربایجان غربى‬‫
عمودی ۱۰ خاک سرخ
عمودی ۱۱ سوره سى و ششم
عمودی ۱۱ زندانى
عمودی ۱۱ مرکز‬‫ کهگیلویه و بویراحمد
عمودی ۱۲ خالص
عمودی ۱۲ ایمان قلبى
عمودی ۱۲ بیمارى‬‫
عمودی ۱۳ پرنده صلح
عمودی ۱۳ آش سنتى یزد
عمودی ۱۳ براق کننده پارچه‬‫
عمودی ۱۴ هر یک از بخشهاى مجزاى قطار
عمودی ۱۴ ایمن‌ترین و‬‫ کارآمدترین شبکه حمل و نقل عمومى
عمودی ۱۴ تحقیق و پژوهش‬‫
عمودی ۱۵ بازیگر مرد فیلم «امروز»
عمودی ۱۵ پول ژاپن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar