جواب مرحله ۲۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نقشه جغرافیا
افقی ۱ اثری از جلال آ‌ل‌احمد
افقی ۲ خواندن‬‫ و نوشتن نمی‌داند
افقی ۲ از شهرهای گیلان
افقی ۲ بی‌نظیر
افقی ۳ عدد‬‫ منفی
افقی ۳ گرداگرد دهان
افقی ۳ سرو کوهی
افقی ۳ به تحریر در آوردن
افقی ۴ ‬‫مراقبت کردن
افقی ۴ فال نیک
افقی ۵ فقیر و بیچیز
افقی ۵ دل آزار کهنه‬‫
افقی ۵ ماه پاییزی
افقی ۵ تکرار حرفی
افقی ۶ کمانگیر باستانی
افقی ۶ فروشنده‬‫ وسایل دست دوم
افقی ۶ مخترع تلگراف
افقی ۷ نفس خسته
افقی ۷ خورشید‬‫
افقی ۷ اسبابی که مقاومت الکتریکی آن به دلخواه قابل تغییر است‬‫
افقی ۸ شمردن
افقی ۸ شب را در جایی ماندن
افقی ۹ چاه جهنده
افقی ۹ ضعیف‬‫ و رنجور
افقی ۹ واحد سطح
افقی ۱۰ همراه کوپال
افقی ۱۰ فرارکننده
افقی ۱۰ حرف‬‫ تصدیق
افقی ۱۱ ضعیف و سست
افقی ۱۱ همنام
افقی ۱۱ همراه مرد
افقی ۱۱ خوردنی‬‫ شیرین
افقی ۱۲ اینک و حالا
افقی ۱۲ پایتخت سرزمین گاوبازان‬‫
افقی ۱۳ در شک افتادن
افقی ۱۳ واحد طول
افقی ۱۳ نیم صدای درازگوش‬‫
افقی ۱۳ چه چیزی ؟
افقی ۱۴ عقیده
افقی ۱۴ الیاف مصنوعی
افقی ۱۴ بیم و هراس‬‫
افقی ۱۵ مزار و مقبره
افقی ۱۵ از قدیمی‌ترین و معروفترین روزنامه‌های‬‫ جهان عرب که در قاهره چاپ میشود
عمودی ۱ سنگر
عمودی ۱ نوعی انگور
عمودی ۲ کل و تمام
عمودی ۲ پرنده وحشی‬‫
عمودی ۲ دودمان
عمودی ۲ با ... آشنا سخن آشنا بگو
عمودی ۳ حرف ندا
عمودی ۳ از حبوبات
عمودی ۳ ‬‫وضع و چگونگی
عمودی ۳ خواهش‌های نفسانی
عمودی ۴ روشنایی
عمودی ۴ حیوان‬‫ صحرا
عمودی ۴ آژیر خطر
عمودی ۵ سازمان فضانوردی آمریکا
عمودی ۵ مرکز هلند‬‫
عمودی ۶ فلز سرچشمه
عمودی ۶ گمان بردن
عمودی ۶ بنگاه و تشکیلات
عمودی ۶ رمق‬‫
عمودی ۷ وسیله نقلیه بزرگ عمومی
عمودی ۷ بصیرت و آگاهی
عمودی ۷ قمر
عمودی ۸ ‬‫اتصال زمین
عمودی ۸ تلخ عرب
عمودی ۸ عود
عمودی ۸ از انجیل‌های معتبر
عمودی ۹ رود‬‫ مرزی ایران
عمودی ۹ صدمه رساندن
عمودی ۹ قسمت سوم معده حیوانات‬‫ نشخوار کننده
عمودی ۱۰ حرف تعجب خانم‌ها
عمودی ۱۰ مرغ حق
عمودی ۱۰ همتا
عمودی ۱۰ ‬‫بی‌مهار
عمودی ۱۱ کارگاه نقاشی
عمودی ۱۱ خوش قد و قامت
عمودی ۱۲ صفتی‬‫ برای خنجر
عمودی ۱۲ وسیله ماهیگیری
عمودی ۱۲ آقا و سید
عمودی ۱۳ ضرر و خسارت‬‫
عمودی ۱۳ پایان شطرنج
عمودی ۱۳ نام چند نفر از پادشاهان ساسانی
عمودی ۱۳ خیس و ‬‫مرطوب
عمودی ۱۴ داروی بیهوشی
عمودی ۱۴ مساوی عامیانه
عمودی ۱۴ گریزنده
عمودی ۱۴ ‬‫کلمه پرسشی
عمودی ۱۵ بد و ناپسندیده
عمودی ۱۵ از سبک‌های نقاشی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz