جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شب نزول قرآن مجید
افقی ۱ پرداخت کردن
افقی ۲ پایتخت اتیوپی
افقی ۲ بیگانگان
افقی ۳ دانه خوشبو
افقی ۳ مرد سیاسی
افقی ۳ سخن‌چینی
افقی ۳ شمای بیگانه
افقی ۴ دو رویی
افقی ۴ روز جشن
افقی ۴ پرستار
افقی ۴ تیره و کدر
افقی ۵ نیم صدای گوسفند
افقی ۵ طرز لباس پوشیدن
افقی ۵ نام گلی
افقی ۶ خوراک رادیاتور در زمستان
افقی ۶ همرا هرج
افقی ۶ ایالت آفریقای جنوبی
افقی ۷ اندک
افقی ۷ اسکناس
افقی ۷ جگر
افقی ۷ بیماری پوستی
افقی ۸ جاده ترن
افقی ۸ نازبالش
افقی ۸ نشانه و رد پا
افقی ۹ ستون دین اسلام
افقی ۹ آفرین
افقی ۹ بدست آوردن
افقی ۹ سایه‌گاه
افقی ۱۰ اسب خوش راه
افقی ۱۰ کتاب هندوان
افقی ۱۰ قسمتی از گوش بیرونی
افقی ۱۱ نژاد هند و اروپایی
افقی ۱۱ ورم در شکم
افقی ۱۱ جام معروف
افقی ۱۲ درون چیزی
افقی ۱۲ شهری در افغانستان
افقی ۱۲ حکم ازلی و ابدی
افقی ۱۲ از ظروف آشپزخانه
افقی ۱۳ تکرار حرف
افقی ۱۳ قابل لمس
افقی ۱۳ درس کشیدنی
افقی ۱۳ گل سرخ
افقی ۱۴ شهری در ترکیه
افقی ۱۴ کنیه حضرت رسول (ص)
افقی ۱۵ تعهد دادن
افقی ۱۵ شهر بندری در شمال شرقی ایتالیا
عمودی ۱ نام دو تن از شاهان ایران
عمودی ۱ گوشه ورزشی
عمودی ۱ نقش برجسته در سطح چوب
عمودی ۲ قلابی و تقلبی
عمودی ۲ پیوست
عمودی ۲ دارای انواع متعدد بودن
عمودی ۳ نصف قیمت!!
عمودی ۳ جاودان
عمودی ۳ جزیره جنوبی ایران
عمودی ۳ راه در لفظ شاعران
عمودی ۴ پس غذا
عمودی ۴ مثل و مانند
عمودی ۴ گریه به صدای بلند
عمودی ۴ نام دیگر سوره تبت
عمودی ۵ دارای پیوند، مربوط
عمودی ۵ نیک
عمودی ۵ اثر ویکتور هوگو
عمودی ۶ برگه کوچک بهادار
عمودی ۶ امر از تازیدن
عمودی ۶ درد و رنج
عمودی ۷ حرف فاصله
عمودی ۷ کشت به امید باران
عمودی ۷ همنشین «لعب»
عمودی ۷ ذلیل
عمودی ۸ پسر عرب
عمودی ۸ پرواز کردن
عمودی ۸ زنبیل
عمودی ۹ لباس خانم‌ها
عمودی ۹ بزدلی و ترس
عمودی ۹ کرانه آسمان
عمودی ۹ درخت زبان گنجشک
عمودی ۱۰ درختی از خانواده سرو
عمودی ۱۰ قعر جهنم
عمودی ۱۰ سبز رنگ
عمودی ۱۱ نویسنده «گرسنه» برنده نوبل ادبی ۱۹۲۰
عمودی ۱۱ سالخورده
عمودی ۱۱ پایتخت نروژ
عمودی ۱۲ ناراستی
عمودی ۱۲ کیف
عمودی ۱۲ ساختمان مرتفغ
عمودی ۱۲ قرارگاه
عمودی ۱۳ نشانه مفعولی
عمودی ۱۳ آخر
عمودی ۱۳ یاری دهنده
عمودی ۱۳ وی
عمودی ۱۴ جهان و گیتی
عمودی ۱۴ چهره‌نما
عمودی ۱۴ کاشف میکروب طاعون
عمودی ۱۵ از اصول دین اسلام
عمودی ۱۵ ارتعاش
عمودی ۱۵ نوعی التهاب سطح پوست

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar